ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кримiнального кодексу України щодо вiдповiдальностi за незаконне втручання в роботу мереж електрозв'язку

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Кримiнального кодексу України такi змiни:

     1. Назву роздiлу XVI доповнити словами "i мереж електрозв'язку".

     2. Статтю 361 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 361. Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерiв), систем та комп'ютерних мереж i мереж електрозв'язку

     1. Незаконне втручання в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп'ютерних мереж, що призвело до перекручення чи знищення комп'ютерної iнформацiї або носiїв такої iнформацiї, а також розповсюдження комп'ютерного вiрусу шляхом застосування програмних i технiчних засобiв, призначених для незаконного проникнення в цi машини, системи чи комп'ютернi мережi i здатних спричинити перекручення або знищення комп'ютерної iнформацiї чи носiїв такої iнформацiї, а так само незаконне втручання в роботу мереж електрозв'язку, що призвело до знищення, перекручення, блокування iнформацiї або до порушення встановленого порядку її маршрутизацiї, -

     караються штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на той самий строк.

     2. Тi самi дiї, якщо вони заподiяли iстотну шкоду або вчиненi повторно чи за попередньою змовою групою осiб, -

     караються штрафом вiд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв, або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв.

     Примiтка. Пiд iстотною шкодою, якщо вона полягає в завданнi матерiальних збиткiв, слiд розумiти таку шкоду, яка в триста i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
5 червня 2003 р
N 908-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.