ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

24.09.03 N 11/4-16-13867-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Начальнику Iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння


Щодо контролю за правильнiстю заповнення граф ВМД

     З метою посилення контролю за правильнiстю заповнення граф ВМД повiдомляємо, що з 01.10.03 запроваджується автоматизований контроль за правильнiстю заповнення окремих граф ВМД.

     Алгоритм здiйснення контролю наведено у додатку до цього листа.

     У зв'язку з цим начальнику IАМУ забезпечити внесення вiдповiдних змiн до програмного забезпечення за допомогою якого здiйснюється автоматизований контроль за правильнiстю заповнення граф ВМД при введеннi електронних копiй ВМД до центральної бази даних Держмитслужби з метою забезпечення здiйснення жорсткого контролю за наведеним алгоритмом.

     Додаток: на 2 аркушах.

Заступник Голови Служби П.Пашко

 

Додаток

Контроль за заповненням графи 29 ВМД "Митниця на кордонi".

     Графа 29 ВМД повинна бути заповнена у ВМД всiх типiв за виключенням наступних:

     - ЕК КО;

     - IМ КО;

     - ТР 80 ВН,

     та оформлених у всiх митних режимах, за виключенням випуску у вiльний пiсля перебування в режимi митного складу графа (перший пiдроздiл графи - "40", другий - "74").

     Пiсля перевiрки заповнення графи, здiйснюється перевiрка наявностi коду, зазначеного у 29 графi ВМД у Класифiкаторi митних органiв України.

Контроль за заповненням графи 53 ВМД "Митниця на кордонi"

     Графа 53 ВМД повинна бути заповнена у ВМД наступних типiв:

     - ЕК КО;

     - ТР 80;

     - ТР 80 ВН.

     Пiсля перевiрки заповнення графи, здiйснюється перевiрка наявностi коду, зазначеного у 29 графi ВМД у Класифiкаторi митних органiв України.

Логiчний контроль правильностi заповнення граф 37 та 40 ВМД

     Суть перевiрки полягає у спiвставленнi коду попереднього митного режиму, наведеного у графi 37 ВМД "Процедура" та коду документа з графи 40 ВМД "Загальна декларацiя/попереднiй документ".

     Перевiрцi пiдлягають тiльки тi ВМД, 40 графа та другий пiдроздiл 37 графи яких заповненi кодами документiв та попереднiх митних режимiв, наведених у таблицi вiдповiдностi.

     Перевiрка здiйснюється як в прямому порядку, тобто код з другого пiдроздiлу 37 графи спiвставляється з кодом останнього документа, наведеного у графi 40, так i в зворотному, коли код останнього документа, наведеного у графi 40 спiвставляється з кодом з другого пiдроздiлу 37 графи.

     Таблиця вiдповiдностi наведена нижче:

Таблиця

 

Код останнього документа, наведеного у графi 40 ВМД Код другого пiдроздiлу 37 графи ВМД
0014 Вантажна митна декларацiя IМ 74 74
0015 Вантажна митна декларацiя ЕК 74 74
0016 Вантажна митна декларацiя IМ 51 51
0017 Вантажна митна декларацiя ЕК 61 61
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.