ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 28.10.2003 р. N 16/16-3179-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню


До листа Держмитслужби вiд 23.10.2003 N 16/16-3112-ЕП

     У доповнення до зазначеного листа Держмитслужби в частинi, що стосується формування iдентифiкацiйного номера особи, який вказується у 9 та 14 графах вантажної митної декларацiї на автотранспортний засiб (далi - ВМД АТЗ), повiдомляємо наступне.

     У випадку, коли суб'єкт не перебуває на облiку в митних органах, але у зв'язку iз службовою необхiднiстю використовує автотранспортнi засоби для виїзду за кордон iз службовою метою, для оформлення ВМД АТЗ в Порядку, затвердженому наказом Держмитслужби вiд 10.11.2000 N 637 (зареєстрований в Мiн'юстi 06.12.2000 за N 892/5113), вiн повинен подати до митного органу всi необхiднi документи, на пiдставi яких здiйснюється заповнення граф ВМД АТЗ, в тому числi установчi документи та довiдку про включення до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ) або до Державного реєстру фiзичних осiб України (ДРФОУ), якi використовуються при формуваннi iдентифiкацiйного номера особи.

Начальник Управлiння митної статистики С. Копосов
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.