ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

17.08.99 N13/1-2583-ЕП

 

Начальникам митних органiв
Головним бухгалтерам


     З метою однозначного тлумачення останнього абзацу пункту 34 наказу Держмитслужби вiд 25.06.99 N 393 "Про затвердження правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України" роз'яснюємо.

     Вiдповiдно до вимог роздiлу 2 наказу Держмитслужби вiд 09.10.98 N 635 "Про затвердження Iнструкцiй iз заповнення та використання унiфiкованої квитанцiї МД-1" перший примiрник квитанцiї МД-1 зберiгається у встановленому порядку при касових документах.

     Другий примiрник посвiдчення на реєстрацiю транспортного засобу залишається як i ранiше безпосередньо в квитанцiйнiй книжцi та зберiгається в справах митницi протягом установленого термiну.

Заст.начальника Управлiння
бухгалтерського облiку,
звiтностi та економiчного аналiзу
Н.М.Сiнкевич-Давидець
Заст.начальника Управлiння
органiзацiї митного контролю
О.В.Мещеряков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.