Наказ Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України

вiд 5 серпня 1999 року N 579


Про внесення доповнень до наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96 N 133-а в редакцiї наказу МЗЕЗторгу вiд 10.09.98 N 576а

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
11 серпня 1999 р. за N 550/3843


     Вiдповiдно до Указу Президента України вiд 07.11.94 N 659 "Про облiк окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) в Українi" та з метою усунення загрози запровадження вiдповiдних санкцiй до українського експорту у зв'язку з порушенням антидемпiнгових розслiдувань НАКАЗУЮ:

     1. Перелiк товарiв, експорт яких здiйснюється вiдповiдно до конкретних заходiв з метою запобiгання антидемпiнгових процедур, затверджений наказом МЗЕЗторгу України вiд 24.02.96 N 133-а та зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 19.03.96 за N 125/1150 у редакцiї наказу МЗЕЗторгу вiд 10.09.98 N 576а, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14.09.98 за N 564/3004, зi змiнами та доповненнями доповнити товарними позицiями та кодами ТН ЗЕД:

"канати й троси iз сталi (на
ринки країн ЄС та Iндiї)
7312 10 820
7312 10 840
7312 10 860
7312 10 880
7312 10 990".

     2. Управлiнню правового забезпечення (Сервинський А. Ю.) забезпечити реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України у встановленому порядку.

     3. Управлiнню справами (Дробний В. В.) довести цей наказ до вiдома Держмитслужби, Мiнекономiки АР Крим, регiональних управлiнь МЗЕЗторгу та забезпечити його публiкацiю в засобах масової iнформацiї.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра В. I. Олiйника.

В. о. Мiнiстра К. О. Петров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.