ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 27.07.99 р. N 24/1-2306-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Щодо митного оформлення особового складу та технiки
вiйськових формувань

     Повiдомляємо, що з 1 по 15 серпня 1999 року на базi загальновiйськового полiгону (м. Львiв) вiдбудеться багатонацiональне комп'ютерне командно-штабне навчання "Щит миру - 99", у якому вiзьмуть участь представники 20 країн свiту: Азербайджанської Республiки, Республiки Болгарiї, Королiвства Бельгiї, Великобританiї, Грецької Республiки, Грузiї, Королiвства Данiї, Iталiйської Республiки, Естонської Республiки, Республiки Казахстан, Канади, Латвiйської Республiки, Литовської Республiки, Республiки Молдова, Королiвства Норвегiї, Республiки Польщi, Румунiї, Сполучених Штатiв Америки, Турецької Республiки, Францiї.

     Всього очiкується прибуття 789 чоловiк.

     Крiм того, 5 серпня 1999 року у район навчання, на його урочисте вiдкриття, прибудуть мiнiстри оборони країн-учасниць.

     Прибуття учасникiв навчання iз США, Iталiйської Республiки i високоповажних осiб буде здiйснюватися лiтаками вiйськово-повiтряних сил вказаних країн на аеродром "Скнилiв" м. Львiв, решта офiцерiв прибудуть лiтаками комерцiйних авiалiнiй, залiзничним та автомобiльним транспортом.

     Враховуючи викладене, прошу забезпечити оперативне митне оформлення особового складу та вiйськової технiки, перемiщення яких через митний кордон здiйснюватиметься у зв'язку з проведенням зазначеного командно-штабного навчання, згiдно з чинним законодавством України.

Заступник Голови Служби I. Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.