ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

25.08.99 N15/1-2655-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для врахування в роботi надсилаємо закони України "Про внесення змiн до деяких законiв України" вiд 15.07.99 N 964-ХIV, "Про списання податкової заборгованостi пiдприємств водного транспорту, що виникла у зв'язку з обмеженням судноплавства по Дунаю" вiд 15.07.99 N 965-ХIV (набрали чинностi з дня їх опублiкування) та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження перелiку пiдприємств водного транспорту, на якi поширюється списання податкової заборгованостi, що виникла у зв'язку з обмеженням судноплавства по Дунаю" вiд 14.08.99 N 1483, "Про затвердження перелiку пiдприємств водного транспорту, якi звiльняються вiд оподаткування у 1999 роцi у зв'язку з понесенням збиткiв вiд вiйськових дiй НАТО проти Союзної Республiки Югославiї" вiд 16.08.99 N 1484 (набрали чинностi з моменту їх прийняття).

     Вiдповiдно до Закону України "Про внесення змiн до деяких законiв України" вiд 15.07.99 N 964-ХIV тимчасово, до 31 грудня 1999 року, пiдприємства водного транспорту за перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, звiльняються вiд сплати акцизного збору i ввiзного мита при ввезеннi ними для власних потреб нафтопродуктiв (коди за Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв 271000210-271000690).

     Звертаємо увагу, що постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження перелiку пiдприємств водного транспорту, якi звiльняються вiд оподаткування у 1999 роцi у зв'язку з понесенням збиткiв вiд вiйськових дiй НАТО проти Союзної Республiки Югославiї" вiд 16.08.99 N 1484 визначено, що вiд обкладення акцизним збором та сплати ввiзного мита на нафтопродукти, що ввозяться для власних потреб, звiльняється лише Українське Дунайське пароплавство в обсязi 54 тис. тонн. у тому числi:

дизельне пальне за кодом згiдно з ГС 271000690 - 45 тис. тонн, бензини моторнi за кодом згiдно з ГС 271000350 - 9 тис. тонн.

     Митне оформлення iз звiльненням вiд сплати зазначених податкiв та зборiв здiйснювати iз застосування кодiв "69" Класифiкатора звiльнень вiд обкладення акцизним збором i Класифiкатора звiльнень вiд обкладення ввiзним митом.

Заступник Голови Служби О. Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.