ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

25.08.99 N 09/1-2659-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Останнiм часом до Держмитслужби надходить iнформацiя, що деякими (Ягодинська, Мостиська, Чернiгiвська) митницями порушуються правила митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, якi користуються на територiї України митними пiльгами (посадовими особами представництв iноземних держав розташованих в Українi) а також працiвниками дипломатичних установ України за кордоном в частинi неоформлення митних декларацiй на ввезення транспортних засобiв iндивiдуального користування, що вподальшому призводить до непорозумiнь при видачi посвiдчень на реєстрацiю цих транспортних засобiв в органах ДАI МВС України.

     Звертаю Вашу увагу на обов'язкове декларування цих транспортних засобiв та оформлення автомобiльних митних декларацiй на ввезення транспортних засобiв (як таких що знаходяться на облiку у вiдповiдних реєстрацiйних органах за кордоном, так i знятих з цього облiку).

Заступник Голови Служби I.М. Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.