ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

27.08.1999 N15/1-2689-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

     До вiдома та використання в роботi повiдомляємо, що у випадках, якщо вiдповiдно до положень актiв законодавства пiд час митного оформлення застосовуються будь-якi положення, що розповсюджуються лише на тi контракти чи вантажi, якi надiйшли до певної дати або необхiдно застосовувати порядок митного оформлення, що дiяв на момент визначеного термiну, митне оформлення здiйснюється наступним чином.

     Пiсля отримання митним органом вiдповiдного розпорядження вiд Держмитслужби, суб'єкту ЗЕД письмово надсилається повiдомлення про застосування певного порядку митного оформлення та про необхiднiсть офiцiально подати до митного органу контракт, з усiма додатками (доповненнями до нього), якi були укладенi до або на момент набрання чинностi такого акту законодавства.

     При наданi таких документiв, вони у загальному порядку реєструються у митному органi.

     Пiсля вичерпання вiдповiдних обсягiв, чи пiсля перебiгу термiну, визначному певним актом законодавства, митне оформлення наступних вантажiв, якi надходять пiсля визначеного термiну чи за доповненнями до контрактiв, якi не були офiцiйно зареєстрованi у митному органi, здiйснюється на загальних пiдставах.

Перший Заступник Голови Служби О.Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.