МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 17.09.98 р. N 20-8/15-397

 

Головi Республiканського комiтету
з охорони навколишнього середовища
та природних ресурсiв Автономної
Республiки Крим,
начальникам державних управлiнь
екологiчної безпеки в областях,
мiстах Києвi та Севастополi,
державних iнспекцiй охорони
Чорного та Азовського морiв


Про експорт металобрухту


     Вiдповiдно до Порядку здiйснення екологiчного контролю експортних партiй брухту чорних i кольорових металiв пiдроздiлами Державної екологiчної iнспекцiї Мiнекобезпеки України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.07.98 р. N 999 роз'яснюємо.

     Експортною партiєю металобрухту пiд час екологiчного контролю в мiсцях його накопичення для подальшого транспортування i в пунктах пропуску через Державний кордон України згiдно з Положенням про вантажну митну декларацiю, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 р. N 574 вважається вантаж, що направляється одночасно на адресу одного отриманого у складi однiєї вiдправки, вiд одного вiдправника, за одним товарно-транспортним документом.

     Експортною партiєю металобрухту, що перевозиться залiзницею, пiд час екологiчного контролю в мiсцях його накопичення i у пунктах пропуску через державний кордон України, вважається вантаж, що направляється на адресу одного отримувача, за одним або декiлькома товарно-транспортними документами, у складi однiєї вiдправки, вiд одного вiдправника, з однiєї станцiї вiдправлення.

     Враховуючи вищевказане, роз'яснення Мiнекобезпеки України вiд 21.07.98 р. N 20-8-604 в частинi трактування партiї вантажу вважати такими, що втратили чиннiсть.

Заступник Мiнiстра В. Васильченко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.