КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 29 квiтня 2004 р. N 577


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 квiтня 2004 р. N 577

ЗМIНИ,
що вносяться до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. В абзацi п'ятому пiдроздiлу "Для автомобiльного сполучення" роздiлу II перелiку шляхiв i напрямкiв транзиту пiдакцизних товарiв через територiю України та пункти на митному кордонi, через якi здiйснюється ввезення i вивезення цих товарiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996 р. N 484 (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 316), iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 липня 1996 р. N 856, вiд 12 серпня 1996 р. N 938 (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 443) i вiд 12 вересня 1997 р. N 1011 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 38, с. 4):

     слово "Маяки" замiнити словом "Старокозаче";

     слова "Маяки (Тiрас)" виключити.

     2. У перелiку пунктiв пропуску на митному кордонi України, через якi ввозяться з метою iмпорту та транзиту, а також вивозяться алкогольнi напої та тютюновi вироби за кодами згiдно з УКТ ЗЕД 2203 00, 2204 - 2208, 2402 10 00 00, 2402 20 10 00, 2402 20 90, 2403 10 10 00, 2403 10 90 00, 2403 99 10 00, на якi встановлено акцизний збiр, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1996 р. N 938 "Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та перемiщенням транзитом через територiю України алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, на якi встановлено акцизний збiр" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 443; Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 42, ст. 1550; 1999 р., N 17, ст. 722; 2002 р., N 36, ст. 1679, N 51, ст. 2305):

     1) в абзацi п'ятому роздiлу "Для автомобiльного сполучення" слова "Маяки - Паланка - Удобне" замiнити словом "Старокозаче";

     2) у роздiлi "Для залiзничного сполучення":

     абзац перший доповнити словом "Володимир-Волинський";

     абзац другий доповнити словом "Чоп";

     абзац четвертий доповнити словом "Дякове";

     в абзацi шостому слова "(тiльки для експорту спирту етилового та алкогольних напоїв)" виключити.

     3. У перелiку пунктiв пропуску через митний кордон України, через якi дозволяється перемiщення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2002 р. N 1950 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 52, ст. 2371):

     абзац п'ятий роздiлу "Для автомобiльного сполучення", доповнити словом "Старокозаче";

     абзац другий роздiлу "Для залiзничного сполучення" доповнити словом "Чоп".

     4. У перелiку пунктiв пропуску для автомобiльного сполучення через державний кордон України для перемiщення громадянами транспортних засобiв та шасi i кузовiв до них, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2002 р. N 1987 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 1, ст. 12, N 4, ст. 138):

     1) у роздiлi "На кордонi з Росiйською Федерацiєю":

     слова "Плетенiвка - Шебекiно мiждержавний" замiнити словами "Куп'янська Плетенiвка - Шебекiно мiждержавний";

     слово "Керченська" замiнити словами "Кримська регiональна";

     2) доповнити перелiк пiсля роздiлу "На кордонi з Росiйською Федерацiєю" роздiлом "На кордонi з Республiкою Бiлорусь" такого змiсту:

"На кордонi з Республiкою Бiлорусь
Чернiгiвська Новi Яриловичi - Нова Гута мiжнародний
Сенькiвка - Веселiвка -"-
Житомирська Виступовичi - Нова Рудня -"-
Волинська Доманове - Мокрани -"-
Рiвненська Городище - Верхнiй Теребежiв -"-";

     3) роздiл "На кордонi з Республiкою Молдова" викласти у такiй редакцiї:

"На кордонi з Республiкою Молдова
Кельменецька Мамалига - Крива мiжнародний
Росошани - Бричень -"-
Сокиряни - Окниця -"-
Бiлгород-Днiстровська Старокозаче - Тудора -"-
Придунайська Ренi - Джюрджюлешть -"-
Табаки - Мирне -"-
Роздiльнянська Кучурган - Первомайськ -"-
Котовська Платонове - Гоянул Ноу -"-
Могилiв-Подiльська Могилiв-Подiльський - Отач -"-";

     4) графу "Пункт пропуску" роздiлу "На кордонi з Угорською Республiкою" пiсля позицiї "Чоп (Тиса) - Захонь" доповнити позицiєю "Лужанка - Берегшурань".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.