Документ скасований: Постанова КМУ № 16 від 12.01.2001

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 22 лютого 1995 р. N 139


Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на товари, яких достатньо виробляється у країнi

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     На доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 травня 1994 р. N 285 внести змiни до ставок ввiзного мита на товари, яких достатньо виробляється у країнi, згiдно з додатком.

Прем'єр-мiнiстр України В. МАСОЛ
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лютого 1995 р. N 139

ПЕРЕЛIК
окремих видiв товарiв, на якi змiнюються ставки ввiзного мита

Код товару згiдно з ГС Опис товару згiдно з ГС Ставки мита *
пiльгова повна
07.01
(крiм 07.01 10000
Картопля свiжа або охолоджена 30 40
07.02 00900 Томати свiжi i охолодженi (з 15 травня по 31 жовтня) 30 40
07.04 90100 Капуста бiлокачанна та червонокачанна 30 40
07.06 Морква, рiпа, буряк столовий, козелець, селера коренеплiдна, редис i iншi аналогiчнi харчовi коренеплоди, свiжi або охолодженi 30 40
07.07 00190 Огiрки i корнiшони, свiжi або охолодженi (з 16 травня по 31 жовтня) 30 40
10.03.00900 Ячмiнь iнший 20 30
10.04 00900 Овес iнший 20 30
10.08 10000 Гречка 20 30
10.08 20000 Просо 30 40
12.10 Шишки хмелю, свiжi пбо сушенi, подрiбненi або нi 10 20
25.23
(крiм 25.23 30000)
Портланд-цемент, шлаковий, суперсульфатний i аналогiчний гiдравлiчний цемент, нефарбований або фарбований, готовий або в формi клiнкерiв 30 40
28.05 40100 Ртуть у флягах, нетто - мiсткiсть 34,5 кг (стандартна маса) 30 40
28.26 30000 Гiдрокарбонат (бiкарбонат) натрiю 25 30
28.36 20000 Карбонат натрiю 25 30
48.14 Папiр шпалерний та iншi стiновi покриття; папiр прозорий для вiкон 20 40
53.01 Волокно льняне, необроблене або оброблене, але непрядене; начоси i вiдходи льону (включаючи прядильнi вiдпадки i розщипану сировину/ 10 20
53.02 Волокно конопляне (Cannabis sativa) необроблене, але непрядене; начоси та iншi вiдходи конопель (включаючи прядильнi вiдпадки i розщипану сировину) 10 20
59.04 10000
59.04 91900
59.04 92000
Лiнолеум, викроєний або невикроєний за формою, з основою iз нетканих та iнших текстильних матерiалiв 25 30
61.04-61.14,
61.17
Одяг i речi одягу трикотажнi 30 40
62.01-62.15 Одяг i речi одягу текстильнi (крiм трикотажних) 30 40
68.07 Вироби з асфальту чи аналогiчних матерiалiв, наприклад з нафтового бiтуму або кам'яновугiльного пека 15 20
68.11 10000
68.11 30000
Вироби з азбесту, з цементу i з волокнами целюлози або аналогiчних матерiалiв (гофрований лист, шифер, труби, трубки та фiтинги до них) 30 40
69.08 Плити для мощення дорожнiх покрить плитки для пiдлоги, печей, стiн, керамiчнi, глазурованi, глазурованi керамiчнi кубики для мозаїчних робiт i подiбнi вироби на основi або без неї 15 20
69.10 Раковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi бачки, пiсуари i подiбнi санiтарно-технiчнi вироби з керамiки 15 20
69.11 Посуд столовий, кухонний, iншi господарськi та туалетнi речi з фарфору та фаянсу 15 20
70.03 Скло лите i прокатне, в листах або профiльоване, з нанесеним абсорбуючим або вiдображаючим шаром чи без нього, але не оброблене будь-яким iншим способом 15 20
70.04 Скло тягнуте або дуте, в листах з абсорбуючим або вiдображаючим шаром чи без нього, але необроблене iншим способом 15 20
73.22 Радiатори для центрального опалення неелектричнi iз чорних металiв та їх частини; повiтронагрiвники i розподiльнi пристрої для подачi гарячого повiтря (включаючи пристрої для подачi охолодженого чи кондицiонованого повiтря), неелектричнi, включаючи вентилятори чи повiтродувки з приводом вiд двигуна та їх частини iз чорних металiв 15 20
73.24 21000 Ванни iз ливарного чавуну 15 20
73.24 29000 неемальованi або емальованi та iншi    
84.17 20900 Печi для випiкання хлiба та печива iншi 10 20
84.21 11000 Сепаратори молочнi 10 20
84.22 20000 Обладнання для миття i сушiння пляшок або iнших сосудiв 20 30
84.32 10100
84.32 10900
Плуги полицевi та iншi 20 30
84.32 21000 Борони дисковi 20 30
84.32 29100 Розпушувачi i культиватори 20 30
84.32 29300 Борони 20 30
84.32 90100 Лемiшi для плугiв 30 40
84.33 11100 Сiнокосарки, косарки для газонiв, паркiв i спортмайданчикiв моторнi iз рiзальною частиною, яка обертається у горизонтальнiй площинi, електричнi 20 30
84.33 53300 Машини для рiзання буряковой гички i збирання бурякiв 10 15
84.34 10000 Установки i апарати доїльнi 15 20
84.36 10100 Дробарки i млини для зернових, бобових, гороху та iншi 20 30
84.36 91000 Обладнання для птахiвництва 20 30
84.38 10100 Обладнання хлiбопекарське 20 30
84.38 30000 Обладнання для цукрової промисловостi 20 30
84.38 50000 Обладнання для переробки м'яса та птицi 20 30
84.43 19900 Обладнання друкарське; допомiжнi машини i механiзми, iншi 10 20
87.01 10100
87.01 10900
Трактори, керованi трактористом, який iде поруч (потужнiстю до 4 кВт та бiльше 4 кВт) 30 40
  Iншi трактори для сiльськогосподарських робiт (за виключенням тракторiв, керованих трактористом, який iде поруч) та колiснi трактори для мiсцевих господарств - новi з потужнiстю двигуна:    
87.01 90110 до 18 кВт, бiльше 25 кВт, але 30 40
87.01 90210 не бiльше 37 кВт      
87.01 90350 бiльше 75 кВт, але не бiльше 90 кВт 20 30
87.01 90390 бiльше 90 кВт 30 40
87.04 10900 Автомобiлi-самоскиди, призначенi для використання поза дорожньою мережею, iншi (масою не бiльше 5 тонн) 20 30
87.05 10000 Автокрани 20 30
87.05 20000 Автобуровi (дерик-крани) 20 30
87.05 30000 Автомобiлi пожежнi 20 30
87.05 40000 Автобетонозмiшувачi 20 30
87.05 90100
87.05 90300
87.05 90900
Автомобiлi спецiального призначення, iншi 20 30
94.01
(крiм
94.01 10100
94.01 20000
94.01 90100)
Меблi для сидiння (крiм зазначених позицiї 94.02), якi трансформуються або не трансформуються в лiжка i їхнi частини 20 30
94.03
(крiм
94.03 10930
94.03 20100
94.03 30910
94.03 60300
94.03 70100)
Меблi iншi i їхнi частини 20 30
96.07 Застiбки-блискавки та їх частини 15 20

* У вiдсотках до митної вартостi товару.

Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.