ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

     До вiдома та використання в роботi надсилаємо Вам лист Держстандарту України вiд 04.08.97 р. N 3067/5-3 щодо сертифiкацiї будiвельної продукцiї.

     Додаток: згадане, на 3 арк., в 1 прим.

Заступник Голови Служби Ю.СОЛОВКОВ

 

Державний комiтет України по стандартизацiї, метрологiї та стандартизацiї
(Держстандарт України)

04.08.97р. N 3067/5-3


Про сертифiкацiю будiвельної продукцiї

     Надсилаємо Вам для роботи спiльний лист вiд 01.08.97 р. Держстандарту України N3061/5-4, Держспоживзахисту України N 12-09-1076 та Держкоммiстобудування України N 17-5-3/374 про реалiзацiю будiвельної продукцiї без сертифiкатiв вiдповiдностi за перелiком зазначеним в додатку до вищезгаданого листа.

     Додаток: згадане за текстом на 2 арк.

Заступник Голови Держстандарту України Є. Верещага

 

Додаток до листа вiд 01.08.97р
Держстандарту N3061/5-4
Держспоживзахисту N 12-09-1076
Держкоммiстобудування N 17-5-3/374

Перелiк продукцiї, реалiзацiя якої до 31.12.97р. проводиться без сертифiката вiдповiдностi

Код ТН ЗЕД Назва продукцiї Код ОКП Позначення нормативних документiв, у вiдповiдностi з якими проводиться сертифiкацiя Номер пункту нормативного документа, що встановлює обов'язковi вимоги Позначення нормативного документа, що встановлює методи контролю (випробувань)
1 2 3 4 5 6
68.10 99000 32.31 Балки залiзобетоннi 58 2100 ДСТУ Б В. 2.6-2-95.
ГОСТ 18979-90
ТУ на продукцiю
пп. 4.1.2, 4.3.1,
4.4.1
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10180-90
ГОСТ 10922-90
ГОСТ 12730.0-78
ГОСТ 12730.1-78
ГОСТ 12730.5-84
ГОСТ 17624-87
ГОСТ 17625-83
ГОСТ 22690-88
ДСТУ Б В. 2.6-4-95
(ГОСТ 8829-93)
ГОСТ 23858-79
ГОСТ 26433.0-85
68.10 99000 32.32 Балки кроквовi та пiдкроквовi залiзобетоннi 58 2200 ДСТУ Б В. 2.6-2-95.
ГОСТ 20-372-90
ТУ на продукцiю
пп. 4.1.2, 4.3.1,
4.4.1
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10180-90
ГОСТ 10922-90
ГОСТ 12730.0-78
ГОСТ 12730.1-78
ГОСТ 12730.5-84
ГОСТ 17624-87
ГОСТ 17625-83
ГОСТ 22690-88
ДСТУ Б В. 2.6-4-95
(ГОСТ 8829-93)
ГОСТ 23858-79
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
68.10 99000 32.33 Ригелi залiзобетоннi для багатоповерхових будiвель 58 2500 ДСТУ Б В.2.6-2-95
ГОСТ 18980-90
ТУ на продукцiю
пп. 4.1.2, 4.3.1,
4.4.1
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10180-90
ГОСТ 10922-90
ГОСТ 12730.0-78
ГОСТ 12730.5-84
ГОСТ 17624-87
ГОСТ 17625-83
ГОСТ 22690-88
ДСТУ Б В. 2.6-4-95
(ГОСТ 22904-93)
ДСТУ БВ.2.6-7-95
(ГОСТ 8829-94)
ГОСТ 23858-79
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
68.10 99000 32.34 Прогони залiзобетоннi для покриття будiвель промислових та сiльсько- господарських пiдприємств 58 2500 ДСТУ Б В.2.6-2-95,
ГОСТ 26992-86
ТУ на продукцiю
пп. 4.1.2, 4.3.1,
4.4.1
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10180-90
ГОСТ 10922-90
ГОСТ 12730.0-78
ГОСТ 12730.5-84
ГОСТ 17624-87
ГОСТ 17625-83
ГОСТ 22690-88
ДСТУ Б В. 2.6-4-95
(ГОСТ 22904-93)
ДСТУ БВ.2.6-7-95
(ГОСТ 8829-94)
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
68.10 99000 32.35 Ферми залi зобетоннi 58 2600 ДСТУ Б В.2.6-2-95,
ГОСТ 20213-89
ТУ на продукцiю
пп. 4.1.2, 4.3.1,
4.4.1
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10180-90
ГОСТ 10922-90
ГОСТ 12730.0-78
ГОСТ 12730.5-84
ГОСТ 17624-87
ГОСТ 17625-83
ГОСТ 22690-88
ДСТУ Б В. 2.6-4-95
(ГОСТ 22904-93)
ДСТУ БВ.2.6-7-95
(ГОСТ 8829-94)
ГОСТ 23858-79
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
68.10 99000 32.28 Панелi залiзобетоннi стiновi зовнiшнi 58 3120      
68.10 19900 32.39 Плити покриття залiзобетоннi для будiвель пiдприємств 58 4100 ДСТУ Б В.2.6-2-95,
ГОСТ 28042-89
ТУ на продукцiю
пп. 4.1.2, 4.3.1,
4.4.1
ДСТУ БВ.2.6-7-95
(ГОСТ 8829-94)
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10180-90
ГОСТ 10922-90
ГОСТ 12730.0-78
ГОСТ 12730.3-78
ГОСТ 12730.5-84
ГОСТ 17624-87
ГОСТ 17625-83
ГОСТ 22690-88
ДСТУ Б В. 2.6-4-9
(ГОСТ 22904-93)
ГОСТ 23858-78
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
68.10 19900 32.40 Плити перекриття залiзобетоннi 58 4200 ДСТУ Б В.2.6-2-95,
ГОСТ 12767-94
ГОСТ 9561-91
ГОСТ 21506-87
ГОСТ 27215-87
ТУ на продукцiю
пп. 4.1.2, 4.3.1,
4.4.1
ДСТУ БВ.2.6-7-95
(ГОСТ 8829-94)
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10180-90
ГОСТ 10922-90
ГОСТ 12730.0-78
ГОСТ 12730.3-78
ГОСТ 12730.5-84
ГОСТ 17624-87
ГОСТ 17625-83
ГОСТ 22690-88
ДСТУ Б В. 2.6-4-9
(ГОСТ 22904-93)
ГОСТ 23858-78
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
68.10 19900 32.44 Залiзобетоннi елементи сходiв 57 4613
58 9120
58 9121
58 9122
ДСТУ Б В. 2.6-2-95,
ГОСТ 21174-75
ГОСТ 10629-88
ТУ на продукцiю
пп.4.1.2, 4.3.1,
4.4.1
ГОСТ 8717-84, п.4.1.1
ДСТУ БВ.2.6-7-95
(ГОСТ 8829-94)
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10180-90
ГОСТ 10922-90
ГОСТ 12730.0-78
ГОСТ 12730.1-78
ГОСТ 12730.3-78
ГОСТ 12730.5-84
ГОСТ 13087-81
ГОСТ 17624-87
ГОСТ 17625-83
ГОСТ 22690-88
ДСТУ Б В.2.6-4-95
(ГОСТ 22904-93)
ГОСТ 23858-79
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
68.19 19900 32.45 Плити балконiв та лоджiй залiзобетоннi 58 9800 ДСТУ Б В.2.6-2-95,
ГОСТ 25697-83
ТУ на продукцiю
пп.4.1.2, 4.3.1,
4.4.1
ДСТУ БВ.2.6-7-95
(ГОСТ 8829-94)
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10180-90
ГОСТ 10922-90
ГОСТ 12730.0-78
ГОСТ 12730.1-78
ГОСТ 12730.5-84
ГОСТ 17624-87
ГОСТ 17625-83
ГОСТ 22690-88
ДСТУ Б В.2.6-4-95
(ГОСТ 22904-93)
ГОСТ 23858-79
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

 

ДИРЕКТОРАМ ДЦСМС ОРГАНАМ IЗ СЕРТИФIКАЦIЇ БУДIBEЛЬHOЇ ПРОДУКЦIЇ
УПРАВЛIННЯМ У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧIВ
ДЕРЖАВНIЙ МИТНIЙ СЛУЖБI УКРАЇНИ
МIНIСТЕРСТВУ ЗОВНIШНIХ ЕКОНОМIЧНИХ ЗВЯ'ЗКIВ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

     На виконання Закопу України "Про захист прап споживачiв", Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про стандартизацiю i сертифiкацiю" вiд 10.05.93 р. 46-93 та наказу Держстандарту України вiд 27.11.96 р. N 499 iз змiнами затвердженими наказом Держстандарту України вiд 17.05.97 р. N 268. в Українi з 1 липня 1997 року введена обов'язкова сертифiкацiя окремих видiв будiвельних мaтерiалiв, вироби та конструкцiї (далi продукцiя), наведених у роздiдi 32 "Будiвельнi матерiали, вироби та конструкцiї" Пеpeлiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi.

     З метою ефективної органiзацiї робiт з сертифiкацiї, уникнення технiчних барьєрiв у торгiвлi, пiдтримки вiтчизняного виробника та на виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.07.97 р. N1341751 дозволити, як виняток, до 31 грудня 1997 року реалiзувати без сертифiката вiдповiдностi продукцiю вiтчизняного та iмпортного виробництва за перелiком, шо додається.  

Державний комiтет України по стандартизацiї метрологiї та сертифiкацiї Державний комiтет України у справах захисту прав споживачiв Державний комiтет України у справах мiстобудування i архiтектури
Т.Васiльова С.Сивоконь В.Гусаков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.