ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

30.09.99 N 11/2-10314

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


До листiв Держмитслужби вiд 16.09.99 N 11/2-9853 та вiд 22.09.99 N 11/2-9997

     На запити митних органiв повiдомляємо, що рiшення Вищого арбiтражного суду України вiд 07.07.99 по справi N 5/44 про визнання недiйсною постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.09.98 N 1460 та вiд 14.09.99 по справi N 1/63 про визнання недiйсною постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.05.99 N 840 стосуються тiльки вiдповiдно товариства з обмеженою вiдповi-дальнiстю "Серпанок" та товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Акватон", за позовними заявами яких розглядалися зазначенi справи.

Перший заступник Голови Служби О.Б.Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.