ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про ставки вивiзного (експортного) мита на насiння деяких видiв олiйних культур

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 21 червня 2001 року N 2555-III,
вiд 7 липня 2005 року N 2773-IV,
вiд 31 травня 2007 року N 1113-V

     Стаття 1. Затвердити ставки вивiзного (експортного) мита на насiння таких видiв олiйних культур:

Код товару згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару згiдно з УКТ ЗЕД Ставка вивiзного (експортного) мита у вiдсотках митної вартостi товару
1204 00 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене 16
1206 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене 16
1207 99 99 00 Насiння рижiю 16

     Починаючи з 1 сiчня 2007 року ставка вивiзного (експортного) мита на насiння олiйних культур, види яких визначенi у цiй статтi, щороку зменшується на 1 вiдсотковий пункт до значення 10 вiдсоткiв.

(стаття 1 у редакцiї Законiв України вiд 21.06.2001р. N 2555-III, вiд 07.07.2005р. N 2773-IV)

     Стаття 2. Прикiнцевi положення

     Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

(пункт 1 статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 21.06.2001 р. N 2555-III)

     2. Пункт 2 статтi 2 виключено

(пункт 2 статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 07.07.2005р. N 2773-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 31.05.2007р. N 1113-V)
 
Президент України
Л. КУЧМА

м. Київ
10 вересня 1999 року
N 1033-XIV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.