ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

ДОРУЧЕННЯ

29 вересня 1999 року N 104

 

     З метою впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв вiдповiдно до листа Державного управлiння екологiчної безпеки в м. Києвi N 1-26/7146 вiд 21.07.99р.,

     ДОРУЧАЮ:

     1. Начальникам ТВВ на виконання вимог Постанови КМУ N 1034 вiд 15.06.99р. " Про впорядкування оправлення зборiв у пунктах пропуску через державний кордон" контролювати наявнiсть у МЛС, що зберiгають товари якi потребують екологiчного контролю, погодження з Державним управлiнням екологiчної безпеки в м. Києвi для розмiщення їх на зберiгання на МЛС.

     2. Начальнику загального вiддiлу довести зазначене рiшення до начальникiв ТВВ.

     3. Довести зазначене рiшення до власникiв МЛС ( вiдп. начальники ТВВ ).

     4. Контроль за виконанням даного доручення покладаю на начальникiв ТВВ.

     5. Загальний контроль залишаю за собою.

Заст. начальника Київської регiональної митницi

О.М. Ольховик

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.