ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про впорядкування ввезення (транзиту) на територiю
України вiдходiв i вторинної сировини


     З метою забезпечення екологiчної безпеки при ввезеннi (транзитi) на територiю України вiдходiв i вторинної сировини Верховна Рада України постановляє:

     Кабiнету Мiнiстрiв України затвердити Перелiк груп речовин i матерiалiв, що належать до категорiї небезпечних вiдходiв, якi забороняються для ввезення на територiю України, та Порядок видачi дозволiв на ввезення (транзит) на територiю України вторинної сировини та вiдходiв, що її замiнюють.

Голова Верховної Ради України I. ПЛЮЩ
м. Київ
17 листопада 1993 року
N 3612-XII
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.