Документ скасований: Постанова КМУ № 390 від 29.05.2013

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 15 жовтня 2004 р. N 1370


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1996 р. N 938

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1996 р. N 938 "Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та перемiщенням транзитом через територiю України алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, на якi встановлено акцизний збiр" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 443; Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 42, ст. 1550; 1999 р., N 17, ст. 722, N 42, ст. 2098; 2002 р., N 36, ст. 1679, N 51, ст. 2305; 2004 р., N 18, ст. 1287), змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 жовтня 2004 р. N 1370

ЗМIНИ,
що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1996 р. N 938

     1. У пунктi 1 постанови слова "на митному кордонi" замiнити словами "через державний кордон".

     2. У перелiку пунктiв пропуску на митному кордонi України, через якi ввозяться з метою iмпорту та транзиту, а також вивозяться алкогольнi напої та тютюновi вироби за кодами згiдно з УКТ ЗЕД 2203 00, 2204-2208, 2402 10 00 00, 2402 20 10 00, 2402 20 90, 2403 10 10 00, 2403 10 90 00, 2403 99 10 00, на якi встановлено акцизний збiр, затвердженому зазначеною постановою:

     1) назву перелiку викласти у такiй редакцiї:

     "Перелiк пунктiв пропуску через державний кордон України, через якi ввозяться з метою iмпорту та транзиту, а також вивозяться алкогольнi напої та тютюновi вироби за кодами згiдно з УКТ ЗЕД 2203 00, 2204-2208, 2402 10 00 00, 2402 20 10 00, 2402 20 90, 2403 10 10 00, 2403 10 90 00, 2403 99 10 00, на якi встановлено акцизний збiр";

     2) у роздiлi "Для автомобiльного сполучення":

     абзац п'ятий доповнити словом "Ренi";

     абзац сьомий пiсля слова "Довжанський" доповнити словами "Успенка, Новоазовськ";

     3) абзац п'ятий роздiлу "Для залiзничного сполучення" доповнити словом "Ренi".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.