Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 741 від 11.08.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

26.10.04 N 765


Про обмеження проведення митного оформлення товарiв в окремих митних органах

     Вiдповiдно до статтi 71 Митного кодексу України, до прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України рiшення щодо функцiонування мiжнародних пунктiв пропуску для повiтряного сполучення "Озерне-Житомир-аеропорт" та "Гостомель" наказую:

     1. Призупинити з 01.11.2004 пропуск та митне оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України в мiжнародному пунктi пропуску для повiтряного сполучення "Озерне-Житомир-аеропорт".

     2. Установити, що з 01.11.2004 пропуску через мiжнародний пункт пропуску для повiтряного сполучення "Гостомель" та митному оформленню пiдлягають тiльки товари, що перемiщуються через митний кордон України для виробничих потреб АНТК iменi Антонова.

     3. Унести до Класифiкатора митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затверджених наказом Держмитслужби України вiд 02.04.04 N 233 такi змiни:

     У пiдпунктi 1.1:

     рядок "Сектор"Озерне" 10100 00 04" виключити;

     рядок "п/п "Озерне-Житомир-аеропорт" 10100 01 00 (13) виключити.

     4. Заступнику Голови Служби - начальнику Київської регiональної митницi (Гутнику А.Є.) та начальнику Житомирської митницi (Закусило П.I.) проiнформувати суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi й громадян в зонi дiяльностi митниць про змiни, передбаченi цим наказом.

     5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о.Голови Служби М.М.Iванюк
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.