Наказ Державної митної служби України

вiд 8 вересня 1997 р. N 409

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО НАКАЗУ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ УКРАЇНИ ВIД 27.08.97 Р. N 392

Наказую:

     1. Виключити з Перелiку митних лiцензiйних складiв, що не пройшли перереєстрацiю (Додаток 2 до наказу Держмитслужби України вiд 27.08.97 р. N 392) наступнi позицiї:

Київська регiональна митниця:

145 "Бiокон"

157 "Iнтеграцiя"
 м.Київ, вул.
 Чкалова, 35
 м.Київ,
 вул.Скляренка, 4
            10100/054СВ-
            00187 25.05.94
            10100/187СВ-
            00858 22.11.96


     2. Доповнити Перелiк митних лiцензiйних складiв, що не пройшли перереєстрацiю (Додаток 2 до наказу Держмитслужби України вiд 27.08.97 р. N 392):

Київська регiональна митниця:

145 АТЗТ "Українська Iндустрiальна Корпорацiя" м.Київ,
вул.
Вербицького, 1
  10100/144СВ-
  00655 13.10.95


     3. Виключити з Перелiку митних лiцензiйних складiв за станом на 22.08.97 р. (Додаток 3 до наказу Держмитслужби України вiд 27.08.97 р. N392):

     - позицiю 254 (ОАТ "Автосервiс", м.Київ, 10000/021СВ-00082 вiд 4.08.97 р.) оскiльки вона дублює позицiю 174;

     - позицiю 4 ("Укрводтехпостач-1", м.Бориспiль, вул.Запорiзька, 10, 10100/105СВ-00453 вiд 22.05.95 р.) оскiльки зазначений митний лiцензiйний склад пiдпорiдковано Київськiй регiональнiй митницi;

     - позицiю 242 ("Українська Iндустрiальна Корпорацiя", м.Київ, вул.Вербицького, 1, 10100/144СВ-00655 вiд 13.10.95 р.) оскiльки зазначений митний лiцензiйний склад включено до Перелiку митних лiцензiйних складiв, що не пройшли перереєстрацiю (Додаток 2 до наказу Держмитслужби України вiд 27.08.97 р. N 392).

     4. Доповнити перелiк митних лiцензiйних складiв за станом на 22.08.97 р. (Додаток 3 до наказу Держмитслужби України вiд 27.08.97 р. N 392) наступними позицiями:

Київська регiональна митниця

242 АТ "Укрводтехпостач
- 1"
м. Бориспiль,
вул. Запорiзька, 10
 10100/105СВ-
 00453 22.05.95
254 СП "Український
мобiльний зв'язок"
м. Київ, вул. Кржижанiвського, 8  10000/001СС-
 00066 08.07.97
512 фiрма "Усвiт" м.Київ,
вул.Туполєва,12
 10100/034СВ-
 00108
 вiд 28.01.94 р.
513 СП "Матекс" м. Київ, вул.
Червонокозача, 21-а
 10100/111СВ-
 00499 19.06.95

 

Голова Служби Л.Деркач

 

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.