ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 09.12.2004 р. N 1182


Про виключення з перелiку пiдприємств, якi не поновлювали данi в облiковiй картцi з 01.01.2000 р.

     В зв'язку iз вступом в дiю законодавчих актiв, якi регламентують постановку на облiк суб'єктiв ЗЕД в органах державної влади, та з метою впорядкування бази облiку суб'єктiв ЗЕД Київської регiональної митницi наказую:

     1. Виключити з перелiку пiдприємств, якi перебувають на облiку у Київськiй регiональнiй митницi, суб'єктiв ЗЕД, що вперше пройшли реєстрацiю в перiод з 01.01.96 р. по 31.12.99 р. та не поновлювали реєстрацiйнi документи з 01.01.2000 р., ВIАР та МС з 01.02.2005 р. скасувати акредитацiю пiдприємств в електроннiй базi КРМ та ЄАIС ДМСУ.

     2. Начальнику ВIАР та МС, начальникам вантажних вiддiлiв довести даний наказ до вiдома суб'єктiв ЗЕД.

     3. Начальнику загального вiддiлу (Балкова Н. В.) довести цей наказ до структурних пiдроздiлiв митницi.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника ВIАР та МС Кузнiк В. I.

     Загальний контроль залишаю за собою.

Заступник Голови Служби - начальник Київської регiональної митницi А. Є. Гутник
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.