ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вiдповiдальностi за незаконне збирання з метою використання або використання вiдомостей, що становлять банкiвську таємницю, та за розголошення банкiвської таємницi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

     1) у статтi 231:

     назву статтi викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання або використання вiдомостей, що становлять комерцiйну або банкiвську таємницю";

     в абзацi першому:

     пiсля слiв "що становлять комерцiйну" доповнити словами "або банкiвську";

     слова "(комерцiйне шпигунство)" виключити;

     2) у статтi 232:

     назву статтi викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 232. Розголошення комерцiйної або банкiвської таємницi";

     абзац перший пiсля слiв "Умисне розголошення комерцiйної" доповнити словами "або банкiвської".

     2. У частинi третiй статтi 178 Кримiнально-процесуального кодексу України слова "з санкцiї прокурора або його заступника" замiнити словами "за вмотивованою постановою суддi".

     3. Статтю 16411 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) виключити.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
16 грудня 2004 року
N 2252-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.