КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Київ

вiд 16 лютого 2005 р. N 38-р


Про тимчасове припинення реекспортних операцiй з нафтою

     З метою запобiгання погiршенню становища на внутрiшньому ринку нафтопродуктiв, забезпечення завантаження потужностей вiтчизняних нафтопереробних пiдприємств в обсягах, необхiдних для задоволення потреби сiльськогосподарських товаровиробникiв у пально-мастильних матерiалах на перiод проведення весняно-польових робiт, Держмитслужбi та Мiнекономiки тимчасово припинити здiйснення митного оформлення нафти, що реекспортується, за кодом згiдно з УКТЗЕД 2709 00 90 00 i видачу дозволiв на її реекспорт.

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 27

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.