Документ скасований: Постанова КМУ № 390 від 29.05.2013

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 26 травня 2005 р. N 400


Про внесення змiн до перелiку пунктiв пропуску через державний кордон України, через якi ввозяться з метою iмпорту та транзиту, а також вивозяться алкогольнi напої та тютюновi вироби за кодами згiдно з УКТЗЕД 2203 00, 2204-2208, 2402 10 00 00, 2402 20 10 00, 2402 20 90, 2403 10 10 00, 2403 10 90 00, 2403 99 10 00, на якi встановлено акцизний збiр

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до перелiку пунктiв пропуску через державний кордон України, через якi ввозяться з метою iмпорту та транзиту, а також вивозяться алкогольнi напої та тютюновi вироби за кодами згiдно з УКТЗЕД 2203 00, 2204-2208, 2402 10 00 00, 2402 20 10 00, 2402 20 90, 2403 10 10 00, 2403 10 90 00, 2403 99 10 00, на якi встановлено акцизний збiр, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1996 р. N 938 "Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та перемiщенням транзитом через територiю України алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, на якi встановлено акцизний збiр" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 443; Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 42, ст. 1550; 1999 р., N 17, ст. 722; 2002 р., N 36, ст. 1679; 2004 р., N 18, ст. 1284, N 42, ст. 2768), такi змiни:

     в абзацi п'ятому роздiлу "Для автомобiльного сполучення" слова "Кучурган", "Платонове" виключити;

     в абзацi п'ятому роздiлу "Для залiзничного сполучення" слово "Кучурган" виключити.

     2. Ця постанова набирає чинностi через 7 днiв пiсля опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ТИМОШЕНКО

Iнд. 27

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.