ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

18.07.05 N 11/3-15/8577-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Управлiння iнформацiйного забезпечення та митної статистики


Про заповнення графи 47 ВМД

     У зв'язку з запитами митниць стосовно порядку заповнення графи 47 ВМД при застосуваннi остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну лимонної кислоти походженням з Китайської Народної Республiки, повiдомляємо.

     Згiдно з Рiшенням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 25.03.04 N АД-92/2004/52-113 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну лимонної кислоти походженням з Китайської Народної Республiки" (далi - Рiшення), сума остаточного антидемпiнгового мита складає 100% рiзницi мiж вартiстю товару, розрахованою за встановленою Рiшенням мiнiмальною цiною, та заявленою митною вартiстю товару.

     Розрахунок суми остаточного антидемпiнгового мита при ввезеннi товарiв, що пiдпадають пiд дiю Рiшення, здiйснюється за наступною формулою:

     См = ((0,977 х К х Н) - В) х 100%, де:

     0,977 доларiв США за 1 кг. - мiнiмальна цiна на iмпорт в Україну товару за один кiлограм згiдно з пунктом 2.3 Рiшення;

     К - курс долара США на день подання ВМД до оформлення;

     Н - вага нетто товару, кiлограми;

     В - митна вартiсть товару, зазначена у графi 45 ВМД.

     Особливостi заповнення графи 47 ВМД при справляннi остаточного антидемпiнгового мита:

     - у колонцi "Вид" проставляється код платежу згiдно з Класифiкатором видiв податкiв та зборiв - 023.

     - у колонцi "Основа нарахування" проставляється рiзниця мiж вартiстю товару, розрахованою за мiнiмальною цiною, та митною вартiстю, зазначеною у графi 45 ВМД;

     - колонка "Ставка" не заповнюється;

     - у колонцi "Сума" проставляється рiзниця мiж вартiстю товару, розрахованою за мiнiмальною цiною, та митною вартiстю, зазначеною у графi 45 ВМД;

     - у колонцi "Спосiб платежу" проставляється код способу платежу згiдно з Класифiкатором способiв розрахунку.

     Заповнення графи 47 ВМД при справляннi iнших податкiв та зборiв здiйснюється у встановленому порядку.

Заступник Голови Служби П.В.Пашко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.