ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

26.07.2005 N 010/182-ЕП

 

Керiвникам митних органiв


     Для керiвництва в роботi направляємо наказ Держмитслужби України вiд 11.07.05 N 651 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 20.07.05 за N 778/11058.

     Зазначений наказ набирає чинностi через 10 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     Додаток: на 3 арк.

Директор Департаменту декларування та митних режимiв В.П.Науменко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.