КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Київ

вiд 15 вересня 2005 р. N 402-р


Про видачу дозволiв на реекспорт природного газу

     1. З метою забезпечення надходження до державного бюджету коштiв вiд сплати вивiзного мита за природний газ дозволити Мiнекономiки видавати НАК "Нафтогаз України" дозволи на реекспорт природного газу в квартальних обсягах, попередньо узгоджених з Мiнпаливенерго i Мiнекономiки вiдповiдно до затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України прогнозного балансу надходження та розподiлу природного газу на вiдповiдний рiк.

     У зв'язку з цим визнати таким, що втратив чиннiсть, пункт 2 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2005 р. N 218 "Про митне оформлення реекспортних операцiй з природним газом" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 26, ст. 1496).

     2. Мiнпаливенерго забезпечити погодження не пiзнiше нiж до 10 числа мiсяця, що передує кварталу, умов зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) на реекспорт природного газу, що укладаються НАК "Нафтогаз України".

     3. Це розпорядження набирає чинностi з дня опублiкування.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-мiнiстра України Ю.ЄХАНУРОВ

Iнд. 37

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.