ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.09.05 N 11/3-15/12105-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


У доповнення до листа Держмитслужби вiд 09.09.05 N 11/3-15/11222-ЕП

     У доповнення до листа Держмитслужби вiд 09.09.05 N 11/3-15/11222-ЕП, яким надано роз'яснення з порядку заповнення графи 36 "Преференцiя" при наданнi пiльг з оподаткування вантажiв, що ввозяться в Україну вiдповiдно до Меморандуму про взаєморозумiння мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантицi та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європi щодо забезпечення пiдтримки операцiй НАТО з боку України, повiдомляємо.

     Вищезазначений Меморандум вiдповiдно до положень Закону України "Про мiжнароднi договори України" вiд 29.06.04 N 1906-IV ратифiковано Законом України вiд 17.03.04 N 1607-IV i вiн є частиною нацiонального законодавства.

     Згiдно пункту 7.3 статтi VII цього Меморандуму "Обладнання, запаси, товари та матерiали, тимчасово ввезенi на територiю та вивезенi з територiї Країни, що приймає, у зв'язку з проведенням операцiй або навчань НАТО звiльняються вiд мита, податкiв та зборiв".

     Таким чином, митне оформлення вантажiв, якi ввозяться в Україну в рамках проведення зазначених вище операцiй та навчань, здiйснюється без справляння митних зборiв.

Заступник Голови Служби П.В.Пашко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.