ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

14.11.05 N 11/2-10/14352-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
ДIТМС


     Повiдомляємо, що Департаментом iнформацiйних технологiй та митної статистики здiйснене доопрацювання програмно-iнформацiйного комплексу "Автоматизована система митного оформлення товарiв" в частинi внесення до електронної копiї вантажної митної декларацiї (графа 31) вiдомостей про автотранспортнi засоби у виглядi окремого реєстру за формою, наведеною нижче.

     Форма 16. Iнформацiя про транспортнi засоби

Номер
поля
Тип Розмiр Опис поля
1 N 3 Номер товару
2 N 3 Позицiя
3 N 3 Тип транспортного засобу (довiдник)
4 C 15 Марка транспортного засобу
5 C 15 Модель транспортного засобу
6 N 4 Рiк випуску
7 C 25 Номер шасi
8 C 17 Номер кузова
9 N 1 Тип двигуна (довiдник)
10 N 8.2 Об'єм (потужнiсть) двигуна
11 C 25 Номер двигуна

     У зв'язку з викладеним вимагаю з 17.11.05 при митному оформленнi автотранспортних засобiв, що пiдлягають реєстрацiї в органах ДАI МВС України, забезпечити прийняття електронних копiй вантажних митних декларацiй iз зазначенням вказаних вiдомостей у графi 31 ВМД.

     Прошу довести цю iнформацiю до вiдома декларантiв та iнших зацiкавлених осiб.

Перший заступник Голови Служби О.О.Федоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.