Документ скасований: Доручення КРМ № 184/1.1 від 28.11.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКОЇ РЕГIОНАЛЬНОЇ МИТНИЦI

ДОРУЧЕННЯ
Київ

вiд 24 листопада 2005 р. N 180/1.1


     З метою вдосконалення порядку облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi у Київськiй регiональнiй митницi, та рiвномiрного навантаження оперативних пiдроздiлiв,

Начальникам ВКВБДКВМ та ГД, ВВ-1, ВВ-2, ВВ-3, ВВ-4, ВВ-5, ВВ-6, ВВ-7

     1. Передати пiдприємства згiдно списку 1 та, за наявностi, борги до вiдповiдних оперативних пiдроздiлiв митницi за мiсцем державної реєстрацiї в установленому порядку.

строк - до 30.11.05
 
Начальнику вiддiлу iнформацiйної роботи та митної статистики

     2. По мiрi звернення пiдприємств згiдно списку 1 здiйснювати постановку на облiк у оперативних пiдроздiлах за мiсцем державної реєстрацiї по спрощенiй схемi.

строк - постiйно
 
Начальнику загального вiддiлу

     3. Довести це розпорядження до структурних пiдроздiлiв митницi.

строк - до 25.11.05
 
Начальникам вiдповiдних оперативних пiдроздiлiв

     4. Довести це розпорядження до суб'єктiв ЗЕД згiдно списку 1.

строк - постiйно
 
Начальник митницi
А.В. Макаренко

 

Додаток 1

Загальнi данi по акредитацiї на КРМ пiдприємств Деснянського р-ну м.Києва

Назва вантажного вiддiлу Кiлькiсть пiдприємств
ВВ-1 24
ВВ-2 1
ВВ-3 8
ВВ-4 11
ВВ-5 3
ВВ-6 4
ВВ-7 11
ВВ-8 681
Дипкорпус, вист.майно та гум.допомога 25
Всього: 768

 

Додаток 2

Список 1.
Пiдприємства, якi пiдлягають передачi до оперативних пiдроздiлiв, за мiсцем державної реєстрацiї

N п/п З якого вiддiлу передається справа Назва пiдприємства код ЄДРПОУ Район держреєстрацiї В який вiддiл передається справа
1 ВВ-1 ТОВ "КОРУМ" 0032345891 Деснянський ВВ-8
2 ВВ-1 ТОВ "ЮНIТЕК" 0032157767 Деснянський ВВ-8
3 ВВ-1 ТОВ "РЕДIАЛ" 0032661023 Деснянський ВВ-8
4 ВВ-1 ТОВ "ДЕПОРТ" 0032346220 Деснянський ВВ-8
5 ВВ-1 ТОВ "ФОКСТРОТ-АВТО" 0031360573 Деснянський ВВ-8
6 ВВ-1 ВАТ "УКРПРОМПРОЕКТБУДСЕРВIС" 0000860375 Деснянський ВВ-8
7 ВВ-1 ТОВ "Проектно-будiвельна компанiя "Дагар" 0031064965 Деснянський ВВ-8
8 ВВ-1 ТОВ "Олбi" 0021479478 Деснянський ВВ-8
9 ВВ-1 ТОВ "АЛIСА" 0032732880 Деснянський ВВ-8
10 ВВ-1 ЗАТ "БЕАРС" 0016301726 Деснянський ВВ-8
11 ВВ-1 "ДЖАНА" ТОВ 0032770134 Деснянський ВВ-8
12 ВВ-1 ПП "Крам Ко" 0033228875 Деснянський ВВ-8
13 ВВ-1 "УКРБАЛТ" ПП 0032377059 Деснянський ВВ-8
14 ВВ-1 "ФРУТIКА" ЗАТ 0033148580 Деснянський ВВ-8
15 ВВ-1 ТОВ "УНIТЕХ БТ" 0032246846 Деснянський ВВ-8
16 ВВ-1 ПП "УКРРИБЗБУТ" 0033228550 Деснянський ВВ-8
17 ВВ-1 "ТЕХНО-АРЕНА" ТОВ 0033398991 Деснянський ВВ-8
18 ВВ-1 "АЛЬТАIР-2004" ТОВ 0032914267 Деснянський ВВ-8
19 ВВ-1 ТОВ "ЄВРОТЕХНIКА-2000" 0031117440 Деснянський ВВ-8
20 ВВ-1 ПП "Д.О.Щ.I К" / "ДОЩIК" 0031117744 Деснянський ВВ-8
21 ВВ-1 "ПЕРФЕКТ МАРКЕТИНГ" ТОВ 0032346408 Деснянський ВВ-8
22 ВВ-1 ТОВ "Лоджистiкс Iнтернешнл" 0030490902 Деснянський ВВ-8
23 ВВ-1 ФО "ШПАКОВИЧ ОЛЕНА ЮРIЇВНА" 2884419842 Деснянський ВВ-8
24 ВВ-1 ФО-П "РЕДЧИЦ СВIТЛАНА ПЕТРIВНА" 2335213201 Деснянський ВВ-8
25 ВВ-2 ТОВ "Єва" 0031668871 Деснянський ВВ-8
26 ВВ-3 ТОВ "Лавiкон" 0032528230 Деснянський ВВ-8
27 ВВ-3 КАРАСЬОВ ОЛЕКСАНДР АНДРIЙОВИЧ 2118515419 Деснянський ВВ-8
28 ВВ-3 ЄРЕСЬКО НIНА МИХАЙЛIВНА СПД-ФIЗИЧНА ОСОБА 2099814689 Ватутiнський ВВ-8
29 ВВ-3 ТОВ "АЛЬПIНIЯ" 0033595376 Деснянський ВВ-8
30 ВВ-3 "БУД IНВЕСТ ТРАНС" ПП 0033228587 Деснянський ВВ-8
31 ВВ-3 "ЄФ-ПЛАСТ" ТОВ / ЄФПЛАСТ 0033398829 Деснянський ВВ-8
32 ВВ-3 ФО-П "Костюченко Роман Миколайович" 2854905271 Деснянський ВВ-8
33 ВВ-3 ТОВ "Київ-Запчастина"Спецiалiзоване Комерцiйне Пiдприємство" 0032979167 Деснянський ВВ-8
34 ВВ-4 "АВАНТ" ТОВ 0032222647 Деснянський ВВ-8
35 ВВ-4 "ПАРАЛАКС" ТОВ 0032246275 Деснянський ВВ-8
36 ВВ-4 ТОВ "ПРОФI-ТЕСТ" 0031723759 Деснянський ВВ-8
37 ВВ-4 "КОНТI I КО" ТОВ 0032770045 Деснянський ВВ-8
38 ВВ-4 "МЕДIО" ТОВ 0032223200 Деснянський ВВ-8
39 ВВ-4 "АКСЕЗА" ТОВ 0033399052 Деснянський ВВ-8
40 ВВ-4 "ЛУЧИСТЕ" ТОВ 0031864514 Деснянський ВВ-8
41 ВВ-4 "ФЛАГМАН-КОМ" ТОВ 0033399026 Деснянський ВВ-8
42 ВВ-4 ТОВ "Росiйська косметика" 0033229376 Деснянський ВВ-8
43 ВВ-4 ШТАЙНМIЛЛЕР НАТАЛIЯ ПЕТРIВНА 2825710701 Деснянський ВВ-8
44 ВВ-5 ТОВ "А-ЯНУС" 0031775765 Деснянський ВВ-8
45 ВВ-5 АТВТ "СВЕМОН" 0001190534 Деснянський ВВ-8
46 ВВ-5 ТОВ "ТЕКСТИЛЬЗНАК" 0031901477 Деснянський ВВ-8
47 ВВ-7 ТОВ "ДАРТЕКС" 0032043910 Деснянський ВВ-8
48 ВВ-7 ПП "Полiпром" 0031064847 Ватутiнський ВВ-8
49 ВВ-7 ТОВ "ЯРЕС ЛIДЕР ГРУП" 0032913627 Деснянський ВВ-8
50 ВВ-7 ЗАТ "ВЕНТУРА-ТРАНЗИТ" 0025589241 Ватутiнський ВВ-8
51 ВВ-7 ДП Фiрма "КИЇВ-ТРАНССЕРВIС" 0020027136 Деснянський ВВ-8
52 ВВ-7 ТОВ "АВТОМОБIЛЬНИЙ ДIМ"КИЇВ" 0033149249 Деснянський ВВ-8
53 ВВ-7 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЄУРОТРЕЙД" 0032660873 Деснянський ВВ-8
54 ВВ-7 Дочiрнє пiдприємство "Вiльд-Україна" 0030312199 Деснянський ВВ-8
55 ВВ-7 "Маркiза-Юкрейн" Приватне пiдприємство 0033229233 Деснянський ВВ-8
56 ВВ-7 СПД-ФО "Петровський Анатолiй Францович" 2131003530 Деснянський ВВ-8
57 ВВ-7 "ТУР-2003" КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПIЛКИ ОФIЦЕРIВ УКРАЇНИ ТОВ 0032590932 Деснянський ВВ-8
58 ВВ-6 ТОВ "ДАЛБI" 0031722121 Голосiївський ВВ-3
59 ВВ-6 "ФАРБИ" ТОВ 0031310810 Ватутiнський ВВ-8
60 ВВ-6 ТОВ "Енерго-рост" 0033149254 Деснянський ВВ-8
61 ВВ-6 "ЄВРОСЕРВIС-2000" ПП 0031117482 Ватутiнський ВВ-8
62 Дипкорпус, вист.майно та гум.допомога "ЗIНТЕКО" ТОВ 24926995 Печерський ВВ-3
63 Дипкорпус, вист.майно та гум.допомога ТОВ "IМПЕКС ЛЮКС" 25203313 Святошинський ВВ-6
64 Дипкорпус, вист.майно та гум.допомога КОНЦЕРН "ЕНЕРГОПРОМIНВЕСТ" 30217970 Подiльський ВВ-5
65 Дипкорпус, вист.майно та гум.допомога ПП "ВАРСАТI" 31923239 Днiпровський ВВ-3
66 Дипкорпус, вист.майно та гум.допомога ПП "УКРАРГУС" 32349477 Шевченкiвський ВВ-4
67 Дипкорпус, вист.майно та гум.допомога ТОВ "ХЕЛIОС" 32377258 Деснянський ВВ-8
68 Дипкорпус, вист.майно та гум.допомога ТзОВ " ЮНIДЕНТ" 32597828 Шевченкiвський ВВ-4
69 Дипкорпус, вист.майно та гум.допомога ТОВ "БАЖАННЯ" 32621698 Шевченкiвський ВВ-4
70 Дипкорпус, вист.майно та гум.допомога ТОВ " Алекс-грандхай" 32671210 Шевченкiвський ВВ-4
71 Дипкорпус, вист.майно та гум.допомога ТОВ "БУРЕВIСНИК МАЙБУТНЬОГО" 32772477 Оболонський ВВ-4
72 Дипкорпус, вист.майно та гум.допомога ТОВ " ХОЛIДЕЙ СЕРВIС" 33346425 Оболонський ВВ-4
73 Дипкорпус, вист.майно та гум.допомога ТОВ "ЮНАЙТЕД ФДС" 33399801 Оболонський ВВ-4
74 Дипкорпус, вист.майно та гум.допомога ТОВ "IНТЕРТАЄРС" 33441224 Голосiївський ВВ-3
75 Дипкорпус, вист.майно та гум.допомога ПП "ЖАННА ФЛОРА" 33498710 Печерський ВВ-3
76 Дипкорпус, вист.майно та гум.допомога ТОВ " МАКIТА УКРАЇНА" 33592752 Голосiївський ВВ-3
77 Дипкорпус, вист.майно та гум.допомога КАЗАКОВА НАТАЛIЯ БОРИСIВНА -СПД-ФО 2583211067 Голосiївський ВВ-3
78 Дипкорпус, вист.майно та гум.допомога ТОВ "Нерон" 0032527572 Деснянський ВВ-8
79 Дипкорпус, вист.майно та гум.допомога IНТЕР КЛАСIК ТОВ 0025386006 Деснянський ВВ-8
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.