КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 21 грудня 2005 р. N 1235


Про тимчасове вилучення шкiряної сировини з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Молдова

     З метою запобiгання несанкцiонованому реекспорту молдовськими суб'єктами господарювання шкiряної сировини Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Тимчасово, до прийняття спiльного рiшення з Молдовською Стороною щодо пiдписання вiдповiдного протоколу, вилучити шкiряну сировину (коди згiдно з УКТЗЕД 4101, 4102 i 4103 90 00 00) з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Молдова.

     2. Мiнiстерству закордонних справ повiдомити Молдовську Сторону про прийняте Кабiнетом Мiнiстрiв України рiшення.

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ЄХАНУРОВ

Iнд. 27

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.