ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кримiнального кодексу України щодо захисту прав iнтелектуальної власностi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) такi змiни:

     1. У статтi 176:

     в абзацi першому частини першої слова "у великому розмiрi" замiнити словами "у значному розмiрi";

     в абзацi першому частини другої слова "в особливо великому розмiрi" замiнити словами "у великому розмiрi";

     частину третю та примiтку до статтi викласти в такiй редакцiї:

     "3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi службовою особою з використанням службового становища або органiзованою групою, або якщо вони завдали матерiальної шкоди в особливо великому розмiрi, -

     караються штрафом вiд двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого та з конфiскацiєю всiх примiрникiв творiв, матерiальних носiїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, вiдеограм, програм мовлення та знарядь i матерiалiв, якi спецiально використовувалися для їх виготовлення.

     Примiтка. У статтях 176 та 177 цього Кодексу матерiальна шкода вважається завданою в значному розмiрi, якщо її розмiр у двадцять i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, у великому розмiрi - якщо її розмiр у двiстi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а завданою в особливо великому розмiрi - якщо її розмiр у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян".

     2. У статтi 177:

     в абзацi першому частини першої слова "у великому розмiрi" замiнити словами "у значному розмiрi";

     в абзацi першому частини другої слова "в особливо великому розмiрi" замiнити словами "у великому розмiрi";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi службовою особою з використанням службового становища або органiзованою групою, або якщо вони завдали матерiальної шкоди в особливо великому розмiрi, -

     караються штрафом вiд двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого та з конфiскацiєю вiдповiдної продукцiї та знарядь i матерiалiв, якi спецiально використовувалися для її виготовлення".

     3. У статтi 229:

     в абзацi першому частини першої слова "у великому розмiрi" замiнити словами "у значному розмiрi";

     в абзацi першому частини другої слова "в особливо великому розмiрi" замiнити словами "у великому розмiрi";

     частину третю i примiтку до статтi викласти в такiй редакцiї:

     "3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi службовою особою з використанням службового становища або органiзованою групою, або якщо вони завдали матерiальної шкоди в особливо великому розмiрi, -

     караються штрафом вiд двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого та з конфiскацiєю вiдповiдної продукцiї та знарядь i матерiалiв, якi спецiально використовувалися для її виготовлення.

     Примiтка. Матерiальна шкода вважається завданою в значному розмiрi, якщо її розмiр у двадцять i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, у великому розмiрi - якщо її розмiр у двiстi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а завданою в особливо великому розмiрi - якщо її розмiр у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
9 лютого 2006 року
N 3423-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.