ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Начальникам регiональних
митниць
Начальникам митниць

28.10.97 11/3-10222

Щодо митного оформлення у вiльне використання партiї товарiв, деякi з яких пiдлягають сертифiкацiї

     З метою поповнення державного бюджету за рахунок справляння мита та iнших податкiв iмпортерами товарiв та з метою однакового пiдходу митних органiв до митного оформлення у вiльне використання партiй товарiв, до складу, яких входять товари, що пiдлягають сертифiкацiї, та товари, що не пiдлягають сертифiкацiї, повiдомляємо наступне.

     Якщо на адресу одного вантажоотримувача за одним товаро-транспортним документом (накладною, коносаментом тощо) надходять товари, до складу яких входять такi, якi не пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї, та такi якi пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї, але сертифiкат вiдповiдностi на якi ще не отримано, то у вiльне використання можуть випускатись лише товари, на якi не потрiбно сертифiкат вiдповiдностi. Товари, якi пiдлягають сертифiкацiї, можуть бути випущенi у вiльне використання тiльки пiсля отримання сертифiката вiдповiдностi.

     Таким чином, товари зазначенi вище можуть бути оформленi в митному вiдношеннi за рiзними ВМД.

Заступник Голови Служби С.Яценко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.