ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Митного кодексу України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38 - 39, ст. 288) такi змiни:

     1. Частину першу статтi 99 пiсля другого речення доповнити новим реченням такого змiсту: "Товари та транспортнi засоби гуманiтарної допомоги до завершення їх митного оформлення з дозволу вiдповiдного митного органу розмiщуються на складах органiзацiй - отримувачiв гуманiтарної допомоги".

     2. Частину першу статтi 108 пiсля слiв "на складi тимчасового зберiгання" доповнити словами "або на складi органiзацiї - отримувача гуманiтарної допомоги".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
7 лютого 2006 року
N 3397-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.