ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

21.03.2006 N 010/204-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Про перелiк документiв, потрiбних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв

     Надсилаємо для використання в роботi наказ Держмитслужби України вiд 20.03.06 N 202 "Про затвердження Перелiку документiв, якi видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв iз використанням вантажної митної декларацiї вiдповiдно до заявленого митного режиму", який оприлюднено в мережi Internet за адресою http://www.customs.gov.ua у роздiлi "Накази та листи ДМСУ" рубрики "Нормативно-правовi документи".

     Подання митному органу зазначених у затвердженому наказом Перелiку документiв, що видаються державними органами України, повинно здiйснюватись з урахуванням мети перемiщення, виду транспорту, характеру товару, способiв розрахунку та iнших факторiв, що впливають на застосування митних процедур.

     У разi вiдмови митного органу в прийняттi вантажної митної декларацiї з причин неподання документа зазначеного у Перелiку, затвердженому вищезгаданим наказом Держмитслужби, причини такої вiдмови повиннi ґрунтуватися виключно на актах законодавства України, якими запроваджено подання митному органу вiдповiдного документа, при цьому посилання на вищезазначений наказ Держмитслужби є недопустимим.

     Звертаємо увагу, що затверджений наказом Перелiк мiстить лише документи, якi видаються державними органами України тому iншi документи, визначенi актами законодавства України як обов'язковi для митного оформлення, в тому числi тi, що видаються вповноваженими органами iноземних держав, повиннi подаватися митним органам для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв у встановлених законодавством випадках.

     Додаток: згадане на 25 арк.

Директор Департаменту декларування та митних режимiв В.П.Науменко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.