ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11/2-10085 24.10.97

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

     В зв'язку з не однозначним тлумаченням П.5.1.7 та 5.5 Закону України вiд 3.04.97 р. N 168/97-ВР "Про податок на додану вартiсть", роз'яснюємо наступне.

     Вiдповiдно до п. 5.1.7 та п.5.5 зазначеного Закону вiд обкладення ПДВ звiльняються операцiї по продажу лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення, зареєстрованих в Українi у встановленому законодавством порядку, в тому числi надання послуг з такого продажу аптечними установами, та операцiї з ввезення (пересилання) на митну територiю України зазначених товарiв (робiт, послуг).

     Згiдно з п.4 листа ДМСУ вiд 30.09.97 р. N 11/1-9248 преференцiя "27" класифiкатора звiльнень вiд сплати ПДВ (додаток N2 до наказу ДМСУ вiд 14.02.97 р. N 680 застосовується у частинi, що не суперечить вищезгаданому Закону, а саме - при iмпортi лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення, зареєстрованих в Українi у встановленому законодавством порядку, незалежно вiд мети ввезення таких товарiв.

Перший заступник Голови Служби

О.Єгоров


Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.