КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 5 червня 2006 р. N 786


Про тимчасове вилучення з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Молдова товарiв за кодом згiдно з УКТЗЕД 7204

     З метою забезпечення сталого розвитку пiдприємств металургiйної галузi та недопущення несанкцiонованого реекспорту молдовськими суб'єктами господарювання товарiв за кодом згiдно з УКТЗЕД 7204 Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Тимчасово, до прийняття спiльного рiшення з Молдовською Стороною щодо пiдписання вiдповiдного протоколу, вилучити з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Молдова вiдходи та брухт чорних металiв, залiзнi або сталевi вiдходи у зливках для переплавки (шихтовi зливки) за кодом згiдно з УКТЗЕД 7204.

     2. Мiнiстерству закордонних справ повiдомити Молдовську Сторону про прийняте Кабiнетом Мiнiстрiв України рiшення.

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ЄХАНУРОВ

Iнд. 27

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.