Документ скасований: Постанова КМУ № 1669 від 29.11.2006

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 31 березня 1995 р. N 224


ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО СТАВОК ВВIЗНОГО МИТА НА ОКРЕМI ВИДИ ТОВАРIВ

     З метою стимулювання надходження окремих видiв товарiв у країну та вдосконалення тарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести змiни до ставок ввiзного мита на товари згiдно з додатком.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-мiнiстра України Є. МАРЧУК
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 31 березня 1995 р. N 224

ПЕРЕЛIК
окремих видiв товарiв, ставки ввiзного мита на якi змiнюються

Код товару згiдно iз ГС

Опис товару згiдно iз ГС

Ставка мита
пiльгова повна
17.02 90900 Iншi фруктози (цукрозамiнник з торговою назвою "Сукролайт") 0 0

———————————————————
* У вiдсотках до митної вартостi товару

Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.