ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11/3-10662 11.11.97

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

     До окремого розпорядження дозволяється не нараховувати умовно ввiзне мито у таких випадках митного оформлення:

     - транспортних засобiв, що здiйснюють регулярнi мiжнароднi перевезення вантажiв, багажу та пасажирiв, а також предметiв матерiально-технiчного постачання i спорядження, палива, продовольства та iншого майна, необхiдних для їх нормальної експлуатацiї на час перебування в дорозi, в пунктах промiжної зупинки або придбаних за кордоном у зв'язку з лiквiдацiєю аварiї (поломки) цих транспортних засобiв, код звiльнення вiд обкладення ввiзним митом - 01;

     - валюти України, iноземної валюти та цiнних паперiв, код звiльнення вiд обкладення ввiзним митом - 03;

     - товарiв та iнших предметiв, що пiдлягають оберненню у власнiсть держави у випадках, передбачених законами України, код звiльнення вiд обкладення ввiзним митом - 04;

     - предметiв, що ввозяться в Україну для офiцiйного й особистого користування органiзацiями та особами, якi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України i законiв України користуються правом безмитного ввезення в Україну таких предметiв, код звiльнення вiд обкладення ввiзним митом - 06;

     - товарiв та iнших предметiв, що знову ввозяться на митну територiю Україну i походять з iншої територiї, якi були оплаченi митом при первiсному ввезеннi на митну територiю України та тимчасово вивозились за її межi, код звiльнення вiд обкладення ввiзним митом - 08;

     - товарiв та iнших предметiв, що тимчасово ввозяться на митну територiю України i призначенi до зворотного вивезення за її межi у встановленi строки у незмiнному станi або вiдремонтованому виглядi, код звiльнення вiд обкладення ввiзним митом - 20.

Заступник Голови Служби

С. Яценко


Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.