КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 3 листопада 1997 р. N 1214

Про внесення змiн до Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiїза виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД


     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     Внести змiни до Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1994 р. N 323, виклавши абзац другий пункту 2 Положення в такiй редакцiї:

     Положення не поширюється на експорт (iмпорт) спецiальних комплектуючих виробiв, призначених для виробництва озброєння та вiйськової технiки, iнших специфiчних товарiв, якi пiдлягають нетарифним засобам регулювання з метою дотримання встановлених мiжнародних гарантiй, на iмпорт пiдакцизних товарiв, а також на експорт товарiв, зазначених у додатку N 1, та на iмпорт товарiв, зазначених у додатку N 2 до цього Положення".

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Додаток N 1
до Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД

Перелiк
окремих видiв товарiв, на експорт яких не поширюється дiя Положення

1. Вiдходи та брухт чорних металiв - товарнi позицiї 72.04 10000, 72.04 21000, 72.04 29000, 72.04 30000, 72.04 41, 72.04 49 згiдно з ТН ЗЕД.

2. Вiдходи та брухт кольорових металiв, iнших недорогоцiнних металiв та виробiв з них - товарнi позицiї 74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02 00000, 81.01 91900, 81.02 91900, 81.03 10900, 81.04 20000, 81.05 10900, 81.06 00100 (тiльки вiдходи та брухт вiсмуту), 81.07 10000 (тiльки вiдходи та брухт кадмiю), 81.08 10900 (тiльки вiдходи та брухт титану), 81.09 10900, 81.10 00190, 81.11 00190, 81.12 11000 (тiльки вiдходи та брухт берилiю), 81.12 20390, 81.12 30100 (тiльки вiдходи та брухт германiю), 81.12 40190, 81.12 91390, 81.13 00100 (тiльки вiдходи та брухт металокерамiки та виробiв з неї) згiдно з ТН ЗЕД.

 

Додаток N 2
до Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД

Перелiк
окремих видiв товарiв, на iмпорт яких не поширюється дiя Положення

     1. Товари сiльського господарства та харчової промисловостi за кодами 1 - 24 груп згiдно з ТН ЗЕД.

     2. Товари легкої промисловостi:

Код товару згiдно з ГС Опис товару згiдно з ГС
43.04 00000 Хутро штучне i вироби з нього
57.01 Вузликовi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, оздобленi i неоздобленi
57.02 Тканi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, неголкопрошивнi i нефлокованi, оздобленi i неоздобленi, включаючи "килим", "сумах", "керманi" й аналогiчнi килими ручної роботи
57.03 Тафтинговi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, оздобленi або неоздобленi
60.01 Полотно ворсове (в тому числi з довгим ворсом) i махрове полотно, трикотажне машинного та ручного в'язання
Iнше трикотажне полотно машинного та ручного в'язання:
iнше полотно основов'язане (включаючи полотно, виготовлене на галуннов'язальних верстатах):
60.02 41000 з вовни або тонкого волосу тварин
з бавовняної пряжi:
60.02 42100 сурове або вiдбiлене
60.02 42300 фарбоване
60.02 42900 надруковане
Костюми, комплекти, жакети, плаття, спiдницi, спiдницi- брюки, брюки, комбiнезони з нагрудниками i лямками, бриджi та шорти (крiм купальникiв) трикотажнi для жiнок i дiвчаток:
костюми:
61.04 11000 з вовни або тонкого волосу тварин
61.04 12000 з бавовни
комплекти:
61.04 21000 з вовни або тонкого волосу тварин
61.04 22000 з бавовни
жакети та блейзери:
61.04 31000 з вовни або тонкого волосу тварин
61.04 32000 з бавовни
плаття:
61.04 41000 з вовни або тонкого волосу тварин
61.04 42000 з бавовни
спiдницi та спiдницi-брюки:
61.04 51000 з вовни або тонкого волосу тварин
61.04 52000 з бавовни
брюки, комбiнезони з нагрудниками i лямками, бриджi та шорти:
з вовни або тонкого волосу тварин:
61.04 61100 брюки та бриджi
з бавовни:
61.04 62100 брюки i бриджi
61.05 10000 Сорочки трикотажнi для чоловiкiв i хлопчикiв:
з бавовни
Блузки, сорочки та батники трикотажнi для жiнок i дiвчаток:
61.06 10000 з бавовни
Бiлизна нижня для чоловiкiв i хлопчикiв, трикотажна, включаючи пiжами, купальнi та домашнi халати i подiбнi вироби:
труси та кальсони:
61.07 11000 з бавовни
нiчнi сорочки та пiжами:
61.07 22000 з хiмiчних ниток
iншi:
61.07 91000 з бавовни
Бiлизна нижня для жiнок i дiвчаток трикотажна, включаючи пiжами, пеньюари, купальнi та домашнi халати i подiбнi вироби:
комбiнацiї та нижнi спiдницi:
з iнших текстильних матерiалiв:
61.08 19100 з бавовни
труси та панталони:
61.08 21000 з бавовни
нiчнi сорочки та пiжами:
з бавовни:
61.08 31100 нiчнi сорочки
61.08 31900 пiжами
iншi:
61.08 91000 з бавовни
Майки, фуфайки та аналогiчнi вироби трикотажнi:
61.09 10000 з бавовни
з iнших текстильних матерiалiв:
61.09 90100 з вовни або тонкого волосу тварин
Светри, пуловери, джемпери, жилети та аналогiчнi вироби трикотажнi:
з вовни або тонкого волосу тварин:
iншi:
для чоловiкiв i хлопчикiв:
61.10 10310 з вовни
61.10 10390 з тонкого волосу тварин
для жiнок i дiвчаток:
61.10 10910 з вовни
61.10 10990 з тонкого волосу тварин
з бавовни:
61.10 20100 легкi джемпери i пуловери тонкi з м'яким або високим комiром
Костюми спортивнi, лижнi та купальнi трикотажнi:
костюми спортивнi:
61.12 11000 з бавовни
62.01 Пальта, включаючи плащi з капюшоном, куртки теплi (включаючи лижнi), вiтрiвки, штормiвки та iнший верхнiй одяг для чоловiкiв i хлопчикiв, крiм виробiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 62.03
62.02 Пальта, включаючи плащi з капюшоном, куртки теплi (включаючи лижнi), вiтрiвки, штормiвки та iнший верхнiй одяг для жiнок i дiвчаток, крiм виробiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 62.04
62.05 Сорочки для чоловiкiв i хлопчикiв
62.06 Блузки, сорочки та батники для жiнок i дiвчаток
62.09 Дитячий одяг та речi до нього
63.02 Бiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна
64.03 (крiм
64.03 20000,
64.03 59500,
64.03 99500)
Взуття на пiдошвi з гуми, полiмерного матерiалу, натуральної або штучної шкiри iз шкiряним верхом
64.04 (крiм
64.04 20100)
Взуття на пiдошвi з гуми, полiмерного матерiалу, натуральної або штучної шкiри з верхом iз текстильних матерiалiв
64.05 (крiм
64.05 20910)
Iнше взуття
65.03 Капелюхи та iншi головнi убори фетровi, виготовленi з капелюхових напiвфабрикатiв або плоских заготовок, класифiкованих у товарнiй позицiї 65.01, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення
65.04 00000 Капелюхи та iншi головнi убори, плетенi або виготовленi шляхом з'єднання смужок з рiзних матерiалiв, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення
65.05 Капелюхи та iншi головнi убори трикотажнi, з мереживного полотна, фетру та iнших текстильних матерiалiв, виготовлених з одного куска (але не iз смужок), з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення; сiтки для волосся з будь-якого матерiалу з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.