ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до Кодексу адмiнiстративного судочинства України щодо початку дiяльностi апеляцiйних адмiнiстративних судiв

     Верховна Рада України постановляє:

     1. В абзацi другому пункту 4 роздiлу VII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446; 2006 р., N 1, ст. 16) слова i цифри "1 вересня 2006 року" замiнити словами i цифрами "1 липня 2007 року".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
20 вересня 2006 року
N 160-V

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.