Документ скасований: Постанова КМУ № 16 від 12.01.2001

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 19 лютого 1996 р. N 212

 
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести змiни до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв згiдно з додатком.

     2. Затвердити змiни, якi вносяться у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 травня 1994 р. N 285 "Про змiни ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (ЗП України, 1994р., N 11, ст. 266), що додаються.

     3. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 1995 р. N 998 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв".    

Прем'єр-мiнiстр України Є. МАРЧУК
Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 40

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1996 р. N 212

ПЕРЕЛIК
окремих видiв товарiв, на якi змiнюються ставки ввiзного мита

Код товару згiдно з ГС Опис товару згiдно з ГС Ставка мита
пiльгова повна
16.04 30100 Iкра осетрових (чорна iкра) 10 екю* за 1 кг але не менш 10 екю за 1 кг але не менш
16.04 30900 Замiнники iкри (червона iкра) 6 екю за 1 кг 6 екю за 1 кг
16.05 10000 Краби готовi або консервованi 20%**, але не менш як 6 екю за 1 кг 20%, але не менш як 6 екю за 1 кг
16.05 20000 Креветки готовi або консервованi 20%, але не менш як 4 екю за 1 кг 20%, але не менш як 4 екю за 1 кг
16.05 30000 Омари готовi або консервованi 20%, але не менш як 8 екю за 1 кг 20%, але не менш як 8 екю за 1 кг
16.05 40000 Iншi ракоподiбнi готовi або консервованi 20%, але не менш як 4 екю за 1 кг 20%, але не менш як 4 екю за 1 кг
  Харчовi продукти, якi мiстять какао в брикетах, пластинах або плитках:    
18.06 31000 з начинкою 15%, але не менш як 0,35 екю за 1 кг 15%, але не менш як 0,35 екю за 1 кг
18.06 32 без начинки 15%, але не менш як 0,45 екю за 1 кг 15%, але не менш як 0,45 екю за 1 кг
18.06 90110- 18.06 90390 Шоколад з начинкою або без начинки 30%, але не менш як 0,7 екю за 1 кг 30%, але не менш як 0,7 екю за 1 кг
18.06 90500- 18.06 90900 Кондитерськi вироби iз цукру та їх замiнники, виготовленi iз цукрозамiнникiв, якi мiстять какао, та iншi 20%, але не менш як 0,4 екю за 1 кг 20%, але не менш як 0,4 екю за 1 кг
21.01 10110 Екстракти, есенцiї та концентрати кави твердi 3 екю за 1 кг 3 екю за 1 кг
22.03 00 Пиво солодове 0,5 екю за 1 л 0,5 екю за 1 л
22.04 10 Вина iгристi мiцнiстю не менш як 8,5 вiдсо тка об'єму 2 екю за 1 л 2 екю за 1 л
22.05 Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з добавкою рослинних або ароматичних екстрактiв 2 екю за 1 л 2 екю за 1 л
22.07 10000
22.07 20000
Спирт етиловий неденатурованний iз вмiстом спирту не менш як 80 вiдсоткiв 2 екю за 1 л 2 екю за 1 л
22.08 20- 22.08 90390 Мiцнi спиртнi напої, одержанi у результатi дистиляцiї виноградного вина або вичавок винограду 7.5 екю за 1 л 100% спитру 7.5 екю за 1 л 100% спирту
22.08 90510
22.08 90790
Спиртнi напої(включаючи лiкери) 5 екю за 1 л 100% спитру 5 екю за 1 л 100% спирту
22.08 90910
22.08 90990
Спирт неденатурований етиловий з концентрацiєю спирту менш як 80% об'єму 2 екю за 1 л 100% спитру 2 екю за 1 л 100% спирту
23.09 10 Корм для собак або котiв, розфасований для роздрiбної торгiвлi 20% 20%
24.02 10000 Сигари, сигарили якi мiстять тютюн 2 екю за 100шт 2 екю за 100 шт
24.02 20000 Сигарети, якi мiстять тютюн 3 екю за 1000шт 3 екю за 1000 шт
24.03 10100 Тютюн для палiння 3 екю за 1000шт 3 екю за 1000 шт
24.03 99100 Тютюн для жування або нюхання 3 екю за 1 кг 3 екю за 1 кг
40.11 10000 Шини пневматичнi гумовi для легкових автомобi лiв 30%, але не менш як 15 екю за 1 штуку 30%, але не менш як 15 екю за 1 штуку
42.03 10000 Тiльки одяг iз натуральної шкiри 30%, але не менш як 10 екю за 1 штуку 30%, але не менш як 10 екю за 1 штуку
43.03 10900 Тiльки одяг хутровий iз норки 30%, але не менш як 20 екю за 1 штуку 30%, але менш як 20 екю за 1 штуку
43.03 10900 Тiльки одяг хутровий iз нутрiї, песця або лисицi 30%, але не менш як 15 екю за 1 штуку 30%, але не менш як 15 екю за 1 штуку
43.03 10900 Тiльки одяг хутровий iз кролика або зайця 30%, але не менш як 10 екю за 1 штуку 30%, але не менш як 10 екю за 1 штуку
43.03 10900 Тiльки одяг хутровий овечий 30%, але не менш я 6 екю за 1 штуку 30%, але не менш як 6 екю за 1 штуку
85.25 10900 Радiотелефони 20%, але не менш як 15 екю за 1 штуку 20%, але не менш як 15 екю за 1 штуку
85.29 10310 Антени зовнiшнi для радiоприймачiв i телеприймачiв для приймання сигналу через супутник 20%, але не менш як 80 екю за 1 штуку 20%, але не менш як 80 екю за 1 штуку
"87.03 10100
87.03 10900
Автомобiлi, спецiально призначенi для руху по снiгу; спецiальнi автомобiлi для перевезення гравцiв у гольф та iншi подiбнi транспортнi засоби 30%, але не менш як 1 екю за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна 30%, але не менш як 1 екю за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
  Транспортнi засоби з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд iскри та з кривошипно-шатунним механiзмом:    
  з об'ємом двигуна не бiльш як 1000 куб. см:    
87.03 21100 новi 3) 0,2 екю за 1 куб. см 0,2 екю за 1 куб. см
87.03 21900 якi були у користуваннi 4) 0,3 екю за 1 куб. см 0,3 екю за 1 куб. см
3) Тут i далi пiд новими автомобiлями розумiються автомобiлi, з дати випуску яких пройшло не бiльш як 2 роки.

4) Тут i далi пiд автомобiлями, якi були у користуваннi, розумiються автомобiлi, з дати випуску яких пройшло бiльш як 2 роки.

  з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1000 куб. см, але не бiльш як 1500 куб. см:    
87.03 22 (крiм 87.03 22900) новi 0,5 екю за 1 куб. см 0,5 екю за 1 куб. см
87.03 22900 якi були у користуваннi 0,6 екю за 1 куб. см 0,6 екю за 1 куб. см
  з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см:    
87.03 23 (крiм 87.03 23900) новi 0,6 екю за 1 куб. см 0,6 екю за 1 куб. см
87.03 23900 якi були у користуваннi 0,7 екю за 1 куб. см 0,7 екю за 1 куб. см
  з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 3000 куб. см:    
87.03 24100 новi 0,8 екю за 1 куб. см 0,8 екю за 1 куб. см
87.03 24900 якi були у користуваннi 0,9 екю за 1 куб. см 0,9 екю за 1 куб. см
  Iншi автомобiлi з двигуном внутрiшнього згоряння (дизельнi та напiвдизельнi двигуни, що працюють на пальному з низьким цетановим числом):    
  з об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1500 куб. см:    
87.03 31100 новi 0,5 екю за 1 куб. см 0,5 екю за 1 куб. см
87.03 31900 якi були у користуваннi 0,6 екю за 1 куб. см 0,6 екю за 1 куб. см
  з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 2500 куб. см:    
87.03 32 (крiм 87.03 32900) новi 0,6 екю за 1 куб. см 0,6 екю за 1 куб. см
87.03 32900 якi були у користуваннi 0,7 екю за 1 куб. см 0,7 екю за 1 куб. см
  з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 2500 куб. см:    
87.03 33 (крiм 87.03 33900) новi 0,7 екю за 1 куб. см 0,7 екю за 1 куб. см
87.03 33900 якi були у користуваннi 0,8 екю за 1 куб. см 0,8 екю за 1 куб. см
87.03 90 Легковi автомобiлi iншi 10% 10%

 

Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України
 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1996 р. N 212

ЗМIНИ,
якi вносяться у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 травня 1994 р. N 285

     1. Виключити цифри та слова:

"16.04 Iкра осетрових 20 70
21.01 10110 Концентрати кофе i продукти на їх основi (твердi) 10 50
22.03 Пиво 30 200
22.07 10000 Спирт питний етиловий (крiм спирту етилового непитного технiчного) 30 350
22.07 20000
22.08 90910
22.08 90990
Спирт етиловий, що використовується для виготовлення спиртованих сокiв 30 350
22.08 Коньяк 50 300".

     2. Замiнити:

     а) цифри i слова:

"18.06 Шоколад i шоколаднi вироби 50 100"

     цифрами i словами:

"18.06 (крiм 18.06 31
18.06.32
18.06.90110- 18.06.90390 18.06.90500- 18.06.90900)
Шоколад i шоколаднi вироби 50 50";

     б) цифри i слова:

"22.04
22.05
Вина та виноматерiали, шампанське 30 200"

     цифрами i словами:

"22.04 (крiм 22.04 10) Вино та виноматерiали 30 30";

     в) цифри i слова:

"22.08 крiм 22.08 90910
22.08 90990
Горiлка, лiкерогорiлчанi вироби 50 350"

     цифрами i словами:

"22.08 (крiм 22.08 20
22.08 90990)
Горiлка, лiкерогорiлчанi вироби 50 50";

     г) цифри i слова:

"24.02 Тютюновi вироби 30 200"

     цифрами i словами:

"24.02 (крiм 24.02 10000,
24.02 20000)
Тютюновi вироби 30 30";

     д) цифри i слова

"24.03 Тютюновi вироби: курильний тютюн 30 80"

     цифрами i словами:

"24.03 (крiм 24.03 10000,
24.03 99100)
Тютюновi вироби 30 30";

     е) цифри i слова:

"41.04-41.09
42.03
Натуральна шкiра, що реалiзується, та одяг з неї 5 50"

     цифрами i словами:

"41.04-41.09 Натуральна шкiра 5 5";

     є) цифри i слова:

"43.01, 43.02
43.03
Хутровi вироби та вичиненi шкурки 20 50"

     цифрами i словами:

"43.01, 43.02, 43.03 (крiм 43.03 10900) Хутровi вироби та вичиненi шкурки 20 20";

     ж) цифри i слова:

"87.03 Автомобiлi спецiального призначення "швидка медична допомога" 0 20"

     цифрами i словами:

"87.03 (крiм 87.03 10100
87.03 10900
87.03 21100
87.03 21900
87.03 22
87.03 23
87.03 24
87.03 31
87.03 32
87.03 33
87.03 90)
Автомобiлi спецiального призначення "швидка медична допомога" 0 0"
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.