ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДНIПРОВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

21 травня 2004 N 292


Про пiдготовку та узагальнення статистичної звiтностi щодо митного оформлення товарiв у режимi тимчасового ввезення (вивезення)

     У зв'язку з удосконаленням форм статистичної звiтностi УМР-6 та УМР-7, затверджених наказом Держмитслужби України вiд 30.12.03 N 933 (в редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 05.05.04 N 318) для забезпечення своєчасної пiдготовки та направлення звiтностi до Держмитслужби України, наказую:

     1. Начальникам пiдроздiлiв митного оформлення регiональної митницi щомiсячно в термiн до 2 числа мiсяця наступного за звiтним надавати до вiддiлу ОМК:

     звiт про митне оформлення товарiв у режимi тимчасового ввезення (форма УМР-6);

     звiт про митне оформлення товарiв у режимi тимчасового вивезення (форма УМР-7).

     2. Начальнику вiддiлу ОМК Товмашенку О.I. забезпечувати узагальнення зазначених форм звiтностi та направлення їх до Держмитслужби України щомiсячно в термiн до 5 числа мiсяця наступного за звiтним.

     3. Начальнику загального вiддiлу Морозовiй В.В. забезпечити ознайомлення з цим наказом заступника начальника регiональної митницi Мiрзи О.В, в.о. заступника начальника регiональної митницi Ванжi А.Ю, начальника вiддiлу ОМК Товмашенка О.I. та начальникiв пiдроздiлiв митного оформлення.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника регiональної митницi Мiрзу О.В. та в.о. заступника начальника регiональної митницi Ванжу А.Ю.

Начальник регiональної митницi Ю.П. Соловков
Заступник начальника регiональної митницi О.В. Мiрза
В.о. заступника начальника регiональної митницi А.Ю. Ванжа
В.о. начальника вiддiлу ОМК В.В. Iваненко
Начальник юридичного вiддiлу О.В. Онасенко

     Виконавець: вiддiл органiзацiї митного контролю.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.