ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 7 Закону України "Про пестициди i агрохiмiкати"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Статтю 7 Закону України "Про пестициди i агрохiмiкати" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91; 2004 р., N 26, ст. 362; 2006 р., N 43, ст. 420) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У разi державної реєстрацiї пестицидiв чи агрохiмiкатiв в Українi забороняється протягом десяти рокiв з дати такої реєстрацiї використовувати iнформацiю, що мiститься в документацiї (досьє) щодо безпечного застосування цих пестицидiв, агрохiмiкатiв, без дозволу суб'єкта господарювання, за зверненням якого здiйснено реєстрацiю".

     У зв'язку з цим частини четверту-восьму вважати вiдповiдно частинами п'ятою-дев'ятою.

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
14 листопада 2006 року
N 335-V

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.