ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 108 Митного кодексу України

     Верховна Рада України постановляє:

     1. У частинi третiй статтi 108 Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288) слова "якому пiдпорядкований митний орган" i "та вiдповiдним митним органом" виключити.

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
9 сiчня 2007 року
N 548-V

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.