ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

31.05.07 N 10/1-4/906-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо ввезення транспортних засобiв громадянами-резидентами на митну територiю України з метою транзиту

     За наявною у Держмитслужбi iнформацiєю були виявленi випадки пропуску посадовими особами митних органiв на митну територiю України з метою транзиту транспортних засобiв, якi належать громадянам-нерезидентам i ввозяться на митну територiю України громадянами-резидентами на пiдставi оформлених доручень, без внесення на рахунок митного органу грошової застави.

     Враховуючи викладене, повiдомляємо, що частиною першою статтi 12 Закону України вiд 13.09.01 N 2681 "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України" (далi - Закон) визначено, що громадянам-резидентам дозволяється ввозити транспортнi засоби з метою транзиту через територiю України за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення такими громадянами на рахунок митного органу, що здiйснив пропуск таких транспортних засобiв на митну територiю України, грошової застави у сумi податкiв, що пiдлягають сплатi при ввезеннi таких транспортних засобiв на митну територiю України з метою вiльного використання.

     Частиною другою статтi 12 Закону встановлено, що положення частини першої цiєї статтi не поширюються на транспортнi засоби, що зареєстрованi постiйно у вiдповiдних реєстрацiйних органах iноземних держав громадянами-резидентами та їм належать, що пiдтверджується вiдповiдним документом про право власностi на такий транспортний засiб.

     Iнших виключень Законом не передбачено.

Директор Департаменту декларування та митних режимiв В.П.Науменко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.