ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кримiнального кодексу України щодо встановлення вiдповiдальностi за незаконнi дiї стосовно отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) такi змiни:

     1. Статтю 321 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 321. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберiгання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодiючих речовин або отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв

     1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберiгання з метою збуту, збут отруйних або сильнодiючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв, а також здiйснення таких дiй щодо обладнання, призначеного для виробництва чи виготовлення отруйних або сильнодiючих речовин, або отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв, вчиненi без спецiального на те дозволу, -

     караються штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

     2. Порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, зберiгання, вiдпуску, облiку, перевезення, пересилання отруйних чи сильнодiючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв -

     карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

     3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi повторно, за попередньою змовою групою осiб, або якщо предметом таких дiй були отруйнi чи сильнодiючi речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйнi чи сильнодiючi лiкарськi засоби у великих розмiрах -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв.

     4. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою, або якщо предметом таких дiй були отруйнi чи сильнодiючi речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйнi чи сильнодiючi лiкарськi засоби в особливо великих розмiрах -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв.

     5. Особа, яка добровiльно здала отруйнi чи сильнодiючi речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйнi чи сильнодiючi лiкарськi засоби та вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинiв, пов'язаних з їх незаконним обiгом, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберiгання отруйних чи сильнодiючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв, а також за вчинення таких дiй без спецiального на те дозволу (частина перша цiєї статтi) щодо обладнання, призначеного для виробництва чи виготовлення отруйних чи сильнодiючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв".

     2. Примiтку до статтi 305 пiсля слiв "або прекурсорiв" доповнити словами "а також отруйних чи сильнодiючих речовин або отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом двох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правового акта спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у галузi охорони здоров'я щодо визначення великого та особливо великого розмiру отруйних чи сильнодiючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
5 квiтня 2007 року
N 875-V

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.