КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 26 червня 2007 р. N 876


Про тимчасове вилучення шкiряної сировини з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Македонiя

     З метою забезпечення сталого розвитку пiдприємств шкiряної галузi, недопущення несанкцiонованого реекспорту македонськими суб'єктами господарювання шкiряної сировини та вiдповiдно до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя вiд 18 сiчня 2001 р. Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Тимчасово, до прийняття спiльного рiшення з Македонською Стороною щодо пiдписання вiдповiдного протоколу, вилучити з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Македонiя шкiряну сировину за кодом згiдно з УКТЗЕД 4101.

     2. Мiнiстерству закордонних справ повiдомити Македонську Сторону про прийняте Кабiнетом Мiнiстрiв України рiшення.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 27

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.