ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 22.12.97р. N 11/2-12175

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

     В зв'язку з запитами, якi надходять з митних установ щодо порядку заповнення вартiсних граф ВМД та стягнення митних платежiв з моменту набуття чинностi постанови Кабiнету Мiнiстрiв УкраТни пiд 03.11.97р. N 1215 "Про встановлення мiнiмальної митної вартостi окремих видiв товарiв" iнформуємо: 

  • у випадках, якщо заявлена декларантом митна вартiсть товару, що оформлюється у митному вiдношеннi менша, нiж встановлена зазначеною постановою мiнiмальна, визначення митної вартостi вiдповiдних товарiв, що вказується у граф 12 та 45 ВМД, здiйснюється згiдно додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.11.97р. N 1215

  • мiнiмальна митна вартiсть, встановлена зазначеною постановою, застосовується для нарахування всiх видiв податкiв, якi стягуються при митному оформленнi товарiв, що ввозяться на митну територiю України.

Перший заступник Голови Служби

О. Єгоров

 

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.