ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЧЕРНIГIВСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 14 вересня 2005 року N 405


Щодо визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу вiд 21.03.2000 р. N 120

Зареєстровано
в Чернiгiвському обласному управлiннi юстицiї
27 вересня 2005 р. за N 34/564


     У вiдповiдностi до Митного кодексу України (iз змiнами та доповненнями), Положення про Чернiгiвську митницю, з метою вдосконалення дiючих технологiчних схем та порядкiв, що базувались на застарiлих нормативних актах, та для унеможливлення зловживань з боку посадових осiб оперативних пiдроздiлiв шляхом їх використання наказую:

     1. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Чернiгiвської митницi вiд 21.03.2000 р. N 120 "Про введення в дiю Технологiї митного оформлення вантажiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади" (зареєстрований в управлiннi юстицiї в Чернiгiвськiй областi 27.03.2000 р. за N 16/263).

     2. Начальнику юридичного вiддiлу (Приходько О. В.) забезпечити iнформування Чернiгiвського обласного управлiння юстицiї стосовно наказу, що втратив чиннiсть.

     3. Начальнику загального вiддiлу (Кузьмiнiй Н. М.) довести наказ до начальникiв вiддiлу органiзацiї митного контролю (Хмелинської Н. Г.), вантажного вiддiлу (Кашперова I. В.), транзитно-вантажного вiддiлу (Галенка В. Ф.), вiддiлу статистики, контролю та аналiзу (Овсяник Л. I.), вiддiлу митних платежiв (Тимошенко Н. В.), вiддiлу контролю митної вартостi та номенклатури (Коростовського П. А.), митних постiв "Енергiя" (Сєрiкова А. I.), "Нiжин" (Лапка Ф. С.), "Прилуки" (Рязанцева В. В.), "Щорс" (Хмелинського Є. В.).

     4. Накази Чернiгiвської митницi вiд 01.08.2005 р. N 312 "Щодо скасування наказiв по митницi" та вiд 25.08.2005 р. N 368 "Щодо скасування наказу по митницi" вважати такими, що втратили чиннiсть.

     5. Персональну вiдповiдальнiсть за виконання вимог цього наказу покладаю на осiб, зазначених у п. 3.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника начальника митницi Песляка О. Г.

     Загальний контроль залишаю за собою.

В. о. начальника митницi Ю. I. Солончук
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.